Statystyki

 • Odwiedziło nas: 603790
 • Do końca roku: 86 dni
 • Do wakacji: 260 dni

Kontakt

Arteterapia

Arteterapia stanowi doskonałą formę uzupełniającą procesu edukacyjno-terapeutycznego. Działania prowadzone w arteterapii polegają na wykorzystywaniu terapeutycznych właściwości sztuki w praktyce. Jest to wysoce efektywne w osiąganiu psychofizjologicznej relaksacji i równowagi emocjonalnej. Po raz pierwszy zjawisko to zostało przedstawione w 1942 r. przez Adriana Hilla – brytyjskiego artystę i nauczyciela sztuki. Arteterapia pomaga w pokonywaniu lęków, wzmacnia wiarę we własne siły i pobudza ekspresję.

Pełni ona trzy podstawowe funkcje w aspekcie oddziaływań terapeutycznych: rekreacyjną (możliwość wypoczynku i nabierania sił), edukacyjną (dostarczanie dodatkowej wiedzy) i korekcyjną (przekształcanie szkodliwych mechanizmów na takie, które są bardziej wartościowe).

Celami zajęć z elementami arteterapii są m. in.:

 • pobudzenie wszechstronnego rozwoju,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
 • stwarzanie możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych,
 • wyposażenie w niezbędne umiejętności plastyczne oraz wiedzę z tego zakresu,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • podnoszenie poziomu samoakceptacji,
 • zrozumienie istoty samodzielności i odpowiedzialności za wykonane zadanie,
 • uaktywnienie i otwarcie się osób mających problemy w kontaktach z innymi,
 • optymalizacja jakości życia polegająca na zapobieganiu trudnościom życiowym i
 • przezwyciężaniu przeszkód stojących na drodze do samorealizacji,
 • ujawnienie wszelkich zahamowań,
 • uzewnętrznienie świata własnych przeżyć i odczuć.Co to może być?

Tworzenie własnych rysunków na bazie wcześniej przygotowanych abstrakcyjnych podkładów kolorystycznych - pobudza wyobraźnię oraz  kreatywność i składnia do myślenia :)