Statystyki

  • Odwiedziło nas: 603767
  • Do końca roku: 86 dni
  • Do wakacji: 260 dni

Kontakt

Metoda projektu

PROJEKT to złożone zadanie, które odbywa się w określonym czasie, i które wymaga podejmowania przez dziecko różnorakich i samodzielnych działań, które przybliżają go do rozwiązania problemu stawianego przy rozpoczęciu projektu. Zadaniem nauczyciela jest podążanie za grupą, za ich zainteresowaniami i potrzebami, wszystko zgodnie niepodważalną prawdą, że najszybciej i najefektywniej uczymy się tego co nas interesuje.

METODA PROJEKTU to:

  • łączenie treści edukacyjnych z różnych dziedzin i nauk,
  • łączenie praktyki, doświadczania i teorii – ścisłe połączenie omawianych tematów z życiem,
  • przygotowanie do dorosłego życia – wykonywanie wielu zawodów wiąże się z zespołową pracą projektową,
  • rozwijanie umiejętności, takich jak przyjmowanie odpowiedzialności, twórcze myślenie, samodzielne uczenie się, planowanie i organizacja pracy czy podejmowanie decyzji.