Statystyki

  • Odwiedziło nas: 427251
  • Do końca roku: 201 dni
  • Do wakacji: 12 dni

Kontakt

Wynik rekrutacji na rok szkolny 2021-2022

Sanowni Państwo

Zokończyliśmy proces rekrutacji i pracę Komisji Rekrutacyjnej na rok szkolny 2021-2022 .  

 

Z roczników 2015 , 2016 i 2017 zostały przyjęte wszystkie dzieci. Z rocznika 2018 ( 3 latki) 11  dzieci zostało umieszczonych na liście rezerwowej

 

Komisja ,przy rozpatrywaniu wniosków dzieci urodzonych w 2018 r  brała pod uwagę łączną liczbę punktów ( pkt ustawowe i gminne ) a przy takiej samej ilości punktów, zatrudnienie obojga Rodziców i miesiąc urodzenia dziecka.

 

Lista Dzieci przyjętych i nie przyjętych , będzie wywieszona w przedsionku przedszkola ( mały korytarz) przed wejściem głównym do przedszkola od 06.04.2021 r . Przy nazwisku dziecka  będzie przydział do grup ; Małomice- Chrobrego, lub Bobrzany-grupa 5 godzinna

 

Informujemy jednoczesnie , że dzieciom,przydzielonym do grupy zamiejscowej 5 godzinnej w Bobrzanach ,których Rodzice nie mają możliwości własnego dowozu , Organ Prowadzący zapewnia dowóz . Oddział funkcjonuje od 8.00 do 13.00  ( należy zgłosić,czy dziecko bedzie dowożone z Małomic przez Rodziców ,czy tez będzie korzystało z dowozu organizowanego przez OP.

 

Dzieci urodzone w 2015 i w 2016 r , zamieszkałe w Żelisławiu, Śliwniku, Lubiechowie,Pruszkowie  będą dowożone autobusem , pod opieką wyznaczonego pracownika UM. Organ Prowadzacy zapewnia bilety tym dzieciom.

Państwo nam tylko zgłaszacie,czy dziecko będzie korzystało z biletu czy będzie dowożone przez Rodziców/prawnych opiekunów .

Dzieci urodzone w 2017 i 2018 , ze względów  bezpieczeństwa, dowożone są przez Rodziców/prawnych opiekunów 

 

 

  NADMIENIAMY JEDNOCZEŚNIE O OBOWIĄZKU RODZICÓW POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA LUB REZYGNACJI Z PRZYJĘCIA DZIECKA.

BRAK POPTWIERDZENIA BĘDZIEMY TRAKTOWAĆ JAKO REZYGNACJĘ Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU.

TAKI DOKUMENT NALEŻY ZŁOŻYC W ZAKLEJONEJ KOPERCIE Z DOPISKIEM DEKLARACJA WOLI  DO DNIA 20.04.2021 r 

Dokument do pobrania, wystawiony będzie przy listach z wynikami rekrutacji .

 

 Oświadczenie woli potwierdzenia przyjęcia dziecka do przedszkola można:-wrzucić do skrzynki podawczej w przedsionku  przedszkola; lub  -wysłać (skan/ zdjęcie  z podpisami) w formie elektronicznej (e-mail:przedszkolemalomice8@wp.pl   , w tytule wpisać OŚWIADCZENIE WOLI  

 

 

 

W I KWARTALE 2022 ROKU PRZEWIDUJE SIĘ ODDANIE DO UŻYTKU NOWY OBIEKT PRZEDSZKOLA.

WTEDY WSZYSTKIE DZIECI Z GRUP Z MAŁOMIC,BOBRZAN  I TE NIEPRZYJĘTE W TEGOROCZNYM OKRESIE REKRUTACJI ,ZOSTANĄ UMIESZCZONE W NOWYM OBIEKCIE PRZEDSZKOLA.

 

Pozdrawiam serdecznie

 

 

 

Rok urodzenia 2015

 

L/p

Imie i nazwisko

Decyzja komisji

 

grupa

Możliwa ilość godzin pobytu

1

Szymon Głowacki

przyjęte

Bobrzany

5 godzin

2

Laura Tabaka

przyjęte

Bobrzany

5 godzin

3

Martin Mazur

przyjęte

 Chrobrego

Powyżej 5 godzin

4

Nikola Piechocka

przyjęte

Chrobrego

Powyżej 5 godzin

5

Marcelina Dawlidowicz

przyjęte

Bobrzany

5 godzin

 

 

 

Rok urodzenia 2016

 

L/p

Imie i nazwisko

Decyzja komisji

 

grupa

Możliwa ilość godzin pobytu

1

Filip Danielkowski

Przyjęte

Bobrzany

5 godzin

2

Emilia Sułek

Przyjęte

Chrobrego

Powyżej 5 godzin

3

Marek Zawiślak-Siwicki

 

Przyjęte

Chrobrego

Powyżej 5 godzin

4

Olivia Mulkowska

Przyjęte

Bobrzany

5 godzin

5

Milian Dziedzic

Przyjęte

 

Chrobrego

Powyżej 5 godzin

6

Krystian Parasiewicz

Przyjęte

Bobrzany

5 godzin

7

Aleksander Ćmiel

Przyjęte

Chrobrego

Powyżej 5 godzin

8

Maciej Chomiak

Przyjęte

Chrobrego

Powyżej 5 godzin

9

Aleks Orman

Przyjęte

Bobrzany

5 godzin

10

Fabian Lewandowski

Przyjęte

Bobrzany

5 godzin

11

Wojciech Pietrzak

Przyjęte

Chrobrego

Powyżej 5 godzin

12

Julia Kostrzewa

Przyjęte

Bobrzany

5 godzin

13

Hanna Peczeryk

Przyjęte

Chrobrego

Powyżej 5 godzin

14

Fabian Biały

Przyjęte

Chrobrego

Powyżej 5 godzin

 

 

 

 

 

Rok urodzenia 2017

L/p

Imie i nazwisko

Decyzja komisji

grupa

Możliwa ilość godzin pobytu

1

Kaja Kozicka

Przyjęte

Chrobrego

 

2

Dominik Trojnar

Przyjęte

Bobrzany

5 godzin

3

Julia Kolasa

Przyjęte

Bobrzany

5 godzin

4

Łukasz Świderski

Przyjęte

Chrobrego

Powyżej 5 godzin

5

Michał Zięcik

Przyjęte

Chrobrego

Powyżej 5 godzin

6

Alan Gewerth

Przyjęte

Bobrzany

5 godzin

7

Maja Kałużna

Przyjęte

Bobrzany

5 godzin

8

Nadia Sukiennik

Przyjęte

Bobrzany

5 godzin

9

Tymon Krause

Przyjęte

Chrobrego

Powyżej 5 godzin

10

Julian Czarny

Przyjęte

Chrobrego

Powyżej 5 godzin

11

Tymoteusz Mazur

Przyjęte

Chrobrego

Powyżej 5 godzin

12

Oliwier Sobczak

Przyjęte

Chrobrego

Powyżej 5 godzin

13

Filip Żmuda

Przyjęte

Chrobrego

Powyżej 5 godzin

14

Wojciech Nowicki

Przyjęte

 Chrobrego

Powyżej 5 godzin

15

Henryk Wlazło

Przyjęte

 

Chrobrego

Powyżej 5 godzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok urodzenia 2018

 

L/p

Imie i nazwisko

Decyzja komisji

 

grupa

Możliwa ilość godzin pobytu

1

Maja Bodak

Przyjęte

Bobrzany

5 godzin

2

Sara Kubera

Przyjęte

Bobrzany

5 godzin

3

Olga Zadrożna

Przyjęte

Bobrzany

5 godzin

4

Marcel Lasota

Przyjęte

Chrobrego

Powyżej 5 godzin

5

Jan Pawelec

Przyjęte

Chrobrego

Powyżej 5 godzin

6

Miłosz Kuczma

Przyjęte

Bobrzany

5 godzin

7

Sandra Miłuch

Przyjęte

Chrobrego

Powyżej 5 godzin

8

Borys Kalisz

Przyjęte

Chrobrego

Powyżej 5 godzin

9

Wiktoria Wesołowska

Przyjęte

Bobrzany

5 godzin

10

Iga Chyska

Przyjęte

Chrobrego

 Powyżej 5 godzin

 

 

 

LISTA DZIECI NIE RZYJĘTYCH ,OCZEKUJĄCYCH                    NA MIEJSCE

Dzieci będa przyjmowane w przypadku zwolnienia się miejsc w przedszkolu

Rok urodzenia 2018

 

L/p

Imie i nazwisko

Decyzja komisji

 

grupa

Możliwa ilość godzin pobytu

1

Oliwier Ciućmański

Nie przyjęte

--

--

2

Wojciech Trojnar

Nie przyjęte

--

--

3

Lena Grycko

Nie przyjęte

--

--

4

Nikodem Jaroszewski

Nie przyjęte

--

--

5

Kryspin Pelc

Nie przyjęte

--

--

6

Miłoszx Chryplewicz

Nie przyjęte

--

--

7

Nikola Tabaka

Nie przyjęte

--

--

8

Gabriel Całujek

Nie przyjęte

--

--

9

Iga Ławniczak

Nie przyjete

--

--

10

Zofia Czaplińska

Nie przyjęte

--

--

11

Samuel Chudik

Nie przyjęte

--

--