Statystyki

  • Odwiedziło nas: 544356
  • Do końca roku: 219 dni
  • Do wakacji: 29 dni

Kontakt

Treści programowe

Kwiecień 2022

Cele ogólne:

  • kształtowanie odporności emocjonalnej przez swobodne wypowiedzi na forum grupy, zabawy teatralne i dramowe; rozwijanie umiejętności matematycznych przez sprawdzanie objętości...

Marzec 2022

Cele ogólne:

  • utrwalanie informacji o charakterystycznych cechach wiosny; doskonalenie umiejętności matematycznych – aspekt porządkowy liczb; rozwijanie zainteresowań badawczych;...

Luty 2022

Cele ogólne - Luty

  • rozwijanie pamięci słuchowej i słownika czynnego dzieci; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej; wprowadzenie literyB, b na przykładzie wyrazu balon;

Styczeń 2022

Cele ogólne - STYCZEŃ

  • zapoznanie dzieci ze zjawiskiem różnic czasowych (dwie półkule Ziemi); poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu;
  • poszerzanie wiedzy dzieci na...

Grudzień 2021

Cele ogólne - GRUDZIEŃ

  • swobodne wypowiadanie się na temat swoich pragnień i marzeń; rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej; wprowadzenie liczby i cyfry 6 w aspekcie kardynalnym,...