Statystyki

  • Odwiedziło nas: 603714
  • Do końca roku: 86 dni
  • Do wakacji: 260 dni

Kontakt

Opłaty za przedszkole

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

dotycząca zmian opłat za przedszkole dziecka 6 letniego, realizującego  

 

     obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

 

 

 

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 grudnia 2016r. oraz na podstawie Uchwały Nr XXXII/142/2016  Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 grudnia2016r. Od 1 stycznia 2017r. zniesiona zostaje opłata 1 zł/godz. za pobyt dziecka w wieku 6 lat realizującego obowiązek rocznego przygotowania  przedszkolnego w publicznej placówce wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym godziny realizacji podstawy programowej ( 5 godzin).

W praktyce, od 1 września 2020r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych), bez względu na czas pobytu dziecka w przedszkolu, muszą ponosić jedynie opłaty za wyżywienie 10 zł za 3 posiłki; śniadanie 3 zł obiad + podwieczorek 7 zł.

Rodzice dzieci 3 -5 letnich nadal ponoszą opłaty 1 zł/ godz. za czas pobytu dziecka w przedszkolu przekraczający 5 godzin bezpłatnej realizacji podstawy programowej oraz za wyżywienie.

 


 Informujemy, że od stycznia 2017r.

Termin wpłat za każdy miesiąc do 10 następnego miesiąca tj.

- za styczeń – do 10 lutego

- za luty – do 10 marca itd.