• Odwiedziło nas: 210379 osób
  • Do końca roku: 136 dni
  • Do wakacji: -56 dni
Piątek, 2018-08-17
Imieniny:
Anity, Elizy

Bieżące ogłoszenia

Jesteś tu: » Strona główna » Bieżące ogłoszenia

 

WYNIKI Z REKRUTACJI NA NOWY ROK SZKOLNY 2018/2019 ZOSTANĄ OGŁOSZONE POD KONIEC KWIETNIA.OGŁOSZENIE

 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Małomicach ogłasza zapisy kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019.

 

Obowiązek szkolny w roku szkolnym 2018/2019 dotyczy dzieci 7-letnich ( rocznik 2011). Prawo do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej posiada również dziecko 6-letnie ( rocznik 2012), jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku 2017/2018 lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole ( w przypadku niekorzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego).

 

Przyjmowanie zgłoszeń i wniosków w terminie od 16 kwietnia do 18 maja 2018r.

 

 

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz druki zgłoszenia można uzyskać w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej www.malomice-sp.republika.pl 

Raport z przeprowadzonej ewaluacji znajduje się na stronie www.npseo.pl (Przedszkola- wybrać swoją placówkę).

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SKŁADANIA DEKLARACJI  WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZEZ  DZIECI JUŻ UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

 

Dzieci już uczęszczające do przedszkola w roku szkolnym 2017/2018 będą przyjmowane na nowy rok szkolny 2018/2019 automatycznie, na podstawie składanych przez rodziców pisemnych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, najpóźniej do 21 lutego 2018 r. tj. na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji na wolne miejsca.

Niezłożenie w tym terminie pisemnej deklaracji będzie uznawane za brak woli rodziców, by dziecko uczęszczało do tego przedszkola w roku szkolnym 2018/2019

Druki deklaracji do pobrania u nauczycielek grup.

Złożenie wypełnionej deklaracji u nauczycielek grup.