• Odwiedziło nas: 207072 osób
  • Do końca roku: 195 dni
  • Do wakacji: 3 dni
Wtorek, 2018-06-19
Imieniny:
Gerwazego, Protazego

Ogłoszenie

Jesteś tu: » Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2017-2018 » Ogłoszenie

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SKŁADANIA DEKLARACJI O KONTYNUACJI WYCHOWANIA

PRZEDSZKOLNEGO PRZEZ DZIECI JUŻ UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA


Dzieci już uczęszczające do przedszkola w roku szkolnym 2016\2017 będą

przyjmowane na nowy rok szkolny 2017/2018 automatycznie, na podstawie

składanych przez rodziców/prawnych opiekunów - najpóźniej do 24

stycznia 2017 r. t.j na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji na wolne

miejsca , pisemnych deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania

przedszkolnego ,

Niezłożenie w tym terminie pisemnej deklaracji będzie uznawane za brak

woli rodziców , by dziecko uczęszczało do tego przedszkola w roku

szkolnym 2017/2018

Druki deklaracji do pobrania u nauczycielek grup.

Złożenie wypełnionej deklaracji u nauczycielek grup .