Statystyki

  • Odwiedziło nas: 603831
  • Do końca roku: 86 dni
  • Do wakacji: 260 dni

Kontakt

Jak dbamy o bezpieczeństwo dzieci

Drodzy Rodzice

Oddajecie nam pod opieke swoje dzieci. Mając swiadomość odpowiedzialności dokładamy wszelkich starań przy budynek przedszkola i plac dookoła był otoczeniem bepiecznym, a wiedza i postawa całego personelu zapewniała bezpieczeństwo dzieciom i dorosłym.

 

1. Dzieci wyposażane sa w wiedzę i umiejetności zapewniajace im bezpieczeństwo swoje i innych ;

  • ytuacje edukacyjne w zmieniajacej sie przestrzeni,rozmowy ,hitoryjki obrazkowe,praca z drzewkiem decyzyjnym, przyklady z literatury dzieciecej,omawianie sytuacji ewentualnego zagrożenia, konsekwencje nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, stwarzanie kodeksu zachowań w sali,na placu,poza przedszkolem i respektowanie przestrzegania
  • organizacja 3 razy w roku warsztatów dla dzieci i dorosłych - pierwsza pomoc ( fachowy instruktor prowadzący warsztaty z uzyciem fantomów- zapamietywanie nr tel.alarmowego,jakie informacje trzeba przekazac dzwoniąc po pomoc,jak sie zachowac w sytuacji zagrozenia zycia kogos z domowników, innych)
  • organizacja 3 razu w roku spotkań z policjantem w ramach profilaktyki i prewencji ( jak reagowac na kontakt z nieznajomym,jak zachowac sie bezpiecznie pozostając samemu w domu,jak wzywac o pomoc, pozycja obronna w przypadku ataku psa,zasady ruchu pieszego, bezpieczne zabawy zimowe, nad wodą,inne zagadnienia
  • wizyta strażaków w przedszko9lu oraz udział dzieci w próbnych ewakuacjach

2.Cały personel przedszkola posiada wiedze ( szkolenia ,kursy, instruktaże) dotyczące BHP w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z powierzonym stanowiskiem pracy

3.Znają i przestrzegają obowiązujące w przedszkole zgodne z podstawa prawną instrukcje ( poddawane aktualizacji przez osoby z uprawnieniami),regulaminy i procedury dotyczące bezpieczństwa.

4.Sprawdzany jest stan techniczny pomieszczeń sprzetów w sali i na placu przez personel, instalacji .   Przegladów instalacji na zlecenie dyrektora dokonuja osoby z uprawnieniami. Przeglady potwierdzane sa protokolami. Przeglądy są dokonywane terminowo, zalecenia i usterki usuwane są natychmiastowo.

5.Wietrzone sa pomieszcznia, w których przebywaja dzieci w sposób nienarażajacy dzici na utrate zdrowia ( podczas nieobecnosci dzieci w pomieszczeniu. Unika sie przeciągow>

6. Sprawdza sie temperature oraz stan oswietlenia.

7. dzieci maja zapewniona ciagłą opiekę.

8. Personel jest przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy przedlaekarskiej.

9. Dba sie o zapewnienie dzieciom odpowiedniego czasu przebywania na swiżym powietrzu .czas pobytu na placu jest uatrakcyjniany.

10.Przestrzegane sa procedury wyjśc poza teren przedszkola . Zapewniana jest opieka 2 osób dorosłych na grupę.

11. Odpowiednio reaguje sie na pojawienie w przedszkolu osób postronnych,dzieci podczas odbioru wydawane są tylko prawnym opiekunom ( trzeźwym) oraz innym za pisemnym upowznieniem.

12.Dba sie o rozwój psychofizyczny dzieci. Grupy nie sa zageszczane liczbowo-do 25 dzieci w grupie. sale wyposażone sa w meble zgodnie z zasadami i normami ergonomii, sale są barwne ,jasne ,czyste,zabawki bezpieczne.

13. Rozwieszone sa plany ewakuacyjne odpowiednio oznaczonymo drogami ewakuacyjnymi.

14. Znane i przestrzegane sa zasady w razie zaistnienia zagrozenia, w razie wypadku. Znane sa personelowi i wywieszone w miejscach widocznych nr alarmowe.