Statystyki

 • Odwiedziło nas: 603756
 • Do końca roku: 86 dni
 • Do wakacji: 260 dni

Kontakt

ćwiczenia ortofoniczne - o czym należy pamiętać

O czym należy pamiętać
Prowadząc ćwiczenia ortofoniczne, należy pamiętać o następujących zasadach
[Achajska 1981, Skorek 2001,2005]:

 • w doborze ćwiczeń kierować się rodzajem zaburzenia mowy,
 • demonstrować ćwiczenie w odpowiednim tempie, wyjaśniając jego istotę i nazywając narządy biorące w nim udział,
 • jeżeli w ćwiczeniu wykorzystane będą rekwizyty, to zapoznajemy z nimi dziecko przed przystąpieniem do zabawy,
 • jeśli ćwiczenie zawiera kilka elementów, należy je wykonać oddzielnie,
 • ćwiczyć razem z dzieckiem,
 • ćwiczenia narządów mowy wykonywać przed lustrem,
 • zaczynać od ćwiczeń najłatwiejszych, przechodząc stopniowo do coraz trudniejszych,
 • prowadzić ćwiczenia z dziećmi w formie zabawy,
 • ćwiczenia można prowadzić indywidualnie lub zbiorowo,
 • ćwiczenia powinny trwać krótko (około 5 min.), lecz należy je często powtarzać,
 • ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych należy poprzedzić ćwiczeniami rozluźniającymi,
 • ćwiczeń artykulacyjnych, w których powtarza się dana głoska, nie należy przeprowadzać, jeśli dziecko wymawia tę głoskę w sposób wadliwy, ponieważ wada się utrwala,
 • ćwiczenia oddechowe rozpoczynać od tych, które mobilizują wyłącznie aparat oddechowy (dmuchanie, chuchanie), a kończyć na łączeniu oddychania z mówieniem,
 • przeprowadzając ćwiczenia słuchowe, zaczynać od różnicowania dźwięków z otoczenia, przechodząc do różnicowania izolowanych głosek, kończąc ćwiczeniami analizy i syntezy słuchowej,
 • ćwiczenia logorytmiczne prowadzić z dziećmi mającymi trudności w sprawnym poruszaniu się i w orientacji przestrzennej,
 • łączyć ćwiczenia artykulacyjne z ćwiczeniami oddechowymi, fonacyjnymi, logorytmicznymi, słuchowymi oraz usprawniającymi