Statystyki

 • Odwiedziło nas: 602211
 • Do końca roku: 93 dni
 • Do wakacji: 267 dni

Kontakt

Bieżące ogłoszenia

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

 

 

 

Świadomi /świadoma odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń

 

imie i nazwisko matki dziecka / prawnego opiekuna...........................................................

 

Imie i nazwisko ojca dziecka/prawnego opiekuna.............................................................

 

 

 

oświadczamy , iz w związku z pracą zawodową  nie mamy możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu nad naszym dzieckiem / imie i nazwisko dziecka,data urodzenia .......................................

 

............................................................................grupa przedszkolna...............................................

 

 

 

Oświadczam/ oświadczamy , że aktualnie jestem zatrudniona/ zatrudniony i świadczę usługę pracy w ..................................................................................................................................

 

nr telefonu kontaktowego do zakładu pracy..................................................................

 

/miejsce pracy matki/prawnego opiekuna

 

w.......................................................................................................................................

 

nr telefonu kontaktowego do zakładu pracy..................................................................

 

/miejsce pracy matki/prawnego opiekuna

 

 

 

jestem matką/ojcem samotnie wychowujacym dziecko i świadczę pracę w  ...........................................................................................................................................

 

 nr tel do pracy.......................................................

 

 

 

 

 

nr telefonów kontaktowych

 

matki dziecka...............................................................

 

ojca dziecka................................................................

 

innej upoważnionej przez rodziców osoby do kontaktu.........................................................

 

 

 

Dziecko do przedszkola będzie przyprowadzane o godz........................... i odbierane najszybciej po skończonej pracy o godzinie .......................................

 

Wskazany jest zminimalizowany czasu pobytu dziecka w przedszkolu w obecnej sytuacji zagrożenia i nowych zaostrzonych zasad.

 

 

 

Oświadczamy,że   dziecko jest zdrowe, nie miało styczności z osobą , ktora niedawno powrociła z zagranicy ani kontaktu z osobą zarażoną na koronawirusa bądź podejżaną o zarażenie.

 

Nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie bądź w izolacji ...................................podpisy

 

........................................................

 

Wyrażam zgodę,na pomiar temperatury termometrem bezdotykowym mojemu dziecku 

 

 

 

 W razie podejrzenia o zakażenie, objawy chorobowe typowe dla zakażenia ,wyrażam zgodę na  izolowanie dziecka do momentu odebrania dziecka z przedszkola,/ stosowanie się do zaleceń sanepidu , jęśli lekarz/specjalista zadecyduje inaczej

 

 

 

Zapoznaliśmy sie z zasadmi obowiązujacymi w przedszkolu stanowiącymi załącznik do oświadczenia  i zobowiązujemy się do ich przestrzegania

 

 

 

 

 

 

 

data ..........................................podpisy rodziców/prawnych opiekunów................................

 

 

 

 

Zasady dla Rodziców posyłających dzieci do przedszkola , zgodnie z wytycznymi GIS,MEN,MZ oraz własnymi ustaleniami obowiązujące od 18.05.2020 r w Przedszkolu im. Jana Brzechwy w Małomicach

 

Cel;zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia oraz zminimalizowanie mozliwości zarażenia się koronawirusem

 

 • Od dnia 07.05.2020 w godzinach od 9.00-11.00  w przedsionku przedszkola będą umieszczone do pobrania i  wypełnienia karty woli Rodziców o uczęszczaniu od 18.05.2020 r swego dziecka  do przedszkola i oświadczeńie o pracy zawodowej obojga rodziców oraz inne ważne informacje.
 •  Wypełnione wszystkie rubryki oraz podpisany załącznik do karty objaśniajacy zasady dla Rodziców zgodnie z wytycznymi GIS,MEN,MZ oraz własnymi ustaleniami ,należy złożyć tą sama drogą w przedszkolu do dnia 13.05.2020 w godzinach od 9.00 do 12.00 bądź przesłać skan lub zdjęcie karty informacyjnej podpisanej czytelnie do dnia 13.05.2020 do godziny 15.00 na adres;przedszkolemalomice8@wp.pl   . 
 • W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.  ( obydwoje pracują ,bądź samotnie wychowujący dziecko rodzic pracuje). Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Bez tego dokumentu dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola. Liczba miejsc ograniczona.
 • W sytuacji nieobecności dziecka w przedszkolu,rodzic ma obowiązek poinformowania nauczyciela o przyczynach nieobecności , lub zgłosic dyrektorowi, jeśli istnieje podejrzenie zarażenia COVI-19 dziecka lub domowników.
 • Należy zaopatrzyć dziecko w c husteczki higieniczne i chusteczki nawilżane/podpisane
 • W kazdej sali może przebywac okreslona liczba dzieci ( 4 m kw na dziecko i osoby dorosłe opiekujacymi sie dziecmi ) w zalezności do metrazu sali,ale wg ustalen GIS, liczba dzieci w salach o nawet duzej powierzchni nie może przekraczać 12 dzieci.( im mniejsza sala tym mniej dzieci)

Zasady bezpieczeństwa,profilaktyki

 • Bezwzględnie,przed kazdym wejściem do przedszkola zdezynfekowac ręce płynem znajdujacym sie w dozowniku przy drzwiach z domofonem,dopiero wtedy dotykać klawiatury domofonu i klamek
 • Obowiazkiem jest, by rodzic miał na sobie maseczkę zasłaniająca usta i nos i wskazane rękawiczki
 • Dla bezpieczenstwa dzieci,rodziców i pracowników przedszkola dziecko będzie przekazywane przez rodzica z przedsionka przedszkola dla pracownika przedszkola  i w ten sam sposób odbierane . Proszę przez domofon podać, z której grupy jest dziecko.
 • Przy konieczności wejścia do przedszkola  w pilnych sprawach  , nalezy kierowac sie do szatni i tam pozostać.
 • W szatni w tym samym czasie może znajdować sie dwoje dorosłych i dwoje dzieci z zachowaniem pomiedzy innym rodzicem i jego dzieckiem odległości co najmniej 2 m.
 • Nie wolno pozwolic,by dzieci podchodziły do siebie bliżej niz na 2 m., podawały sobie ręce, dotykało szafek czy ubrań innych dzieci.
 • W przedsionku przedszkola może w tym samym czasie przebywac tylko jedna osoba dorosła /rodzic/opiekun i jedno dziecko. Pozostali rodzice z dziećmi czekają na zewnatrz z zachowaniem pomiędzy innymi oczekujacymi  odległości minimum 2m
  • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, należy przekazać/ nauczycielowi   istotne informacje o stanie   zdrowia dziecka . 
  •  Jeśli dziecko ukończyło 4. rok życia, obowiązkiem Rodzica jest zapewnienie  indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. Maseczke w przedszkolu w bezpieczny dla siebie i dziecka sposób  dziecku ściąga Rodzic i zabiera ze sobą
  •   Do placówki można bezwzglednie przyprowadzić tylko  dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych, nawet katar . Jesli dziecko czuło sie źle wieczorem bądź w nocy, nie wolno posyłać dziecka do grupy. Przed wyjściem z domu do przedszkola należy zmierzyć dziecku temperaturę
  • Wyrazic pisemna zgodę i przekazać nauczycielowi   na pomiar temperatury dziecku w przedszkolu o ile nie będzie to oznaczone w karcie
  • Nie wolno  posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś
   na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą  pozostać w domu
   oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Należy wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów
   czy zabawek. Nie dawać dziecku nic z domu
  • Regularnie należy przypominać  dziecku o podstawowych zasadach higieny.;
     że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą
   z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
  • Zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania
   czy kasłania. 
  • Ze względu na bezpieczeństwo i zminimalizowanie możliwości zarażenia sie koronawirusem , zmieniają sie zasady funkcjonowania w grupie. Prosze wczesniej uprzedzic dziecko w domu,że ;

-  Panie nie będa mogły brac dzieci na kolana ani przytulać.

- nie będzie mogło dziecko podchodzic blisko do Pani

- nie będzie mogło bawic sie blisko z kolegami ( 2 etry odległości pomiedy dziećmi )

- będzie sie bawiło tylka zabawkami,które wybrało, po skonczonej zabawie zabawki będa wyniesione

-że pewne zabawki będa na stałe wyniesione z sali ( pluszaki,puzzle,drobne klocki itp)

- nie będzie mogło dotykać zabawek,które  używa kolega w zabawie, bądź zabawek na półkach

 • Należy uprzedzic wczesniej dziecko,by zminimalizowac jego obawy,że Pani,jesli będzie musiała podejść bardzo blisko,będzie musiała miec rekawiczki , maseczkę/przyłbice i faruch ochronny . Mozna powiedzieć,że to zabawa w przebieranki
 • Polecamy do wykorzystania treść bajki o koronawirusie , do której link umieszczony był na stronie przedszkola na fb
 • Dziecko ,które podczas dnia będzie wskazywało na mozliwość zarażenia się czy objawów podobnych do koronawirusa,innych chorobowych, będzie musiało byc odizolowane od grupy a powiadomiony rodzic bezwłocznie musi pojawić się w przedszkolu i stosować się do zalecen epidemiologicznych wydanych przez Sanepid i dyrektora. Dziecko w izolacji będzie obserwowane przez osobe dorosłą/pracownika
 • Proponowane kontakty z nauczycielem /dyrektorem to

- telefoniczne

 - email

- sms

- w bardzo pilnych sprawach kontakt bezposredni z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczenstwa/ maseczki,rekawiczki,odległość 2 m

 • Dzieci ani nauczycielki poszczególnych grup nie moga mieć ze soba kontaktu w przedszkolu ani na placu zabaw.
 • Posiłki beda spozywane w małych grupach
 • Wszystkie zabawki , sprzęt na placu zabaw po kazdym uzyciu bedzie dezynfekowany. 2 razy dziennie. Stoliki i krzesełka po kazdym posiłku oraz po grach stolikowych,pracach plastycznych. Klamki,porecze, właczniki,podłogi 3 razy dziennie  a w miare częstrzego uzycia czy dotknięcia częściej.
 • Dzieci nie mogą się schodzic i rozchodzic z grup łączonych , dlatego istotna informacja o stałych godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci przez Rodziców/ Opiekunow. Wskazane jest zminimalizowanie czasu dziennego pobytu dziecka w przedszkolu w sytuacji zagrożenia i nowych zaostrzonych zasad.
 • Wszelkie opłaty za przedszkole zgodnie z terminami w sposób bezpieczny dla wszystkich /w korytarzu . O szczególach będą Rodzice informowani
 • O wszelkich zmianach będziemy informować poprzez ogłoszenia wywieszone na tablicy ogłoszeń w przedsionku przedszkola,w pilnych sprawach telefonicznie ograniczając do minimum kontakty bezpośrednie

 

Ogólne powyższe zasady tworzące rezim sanitarny służa ochronie zdrowia panstwa dzieci, Rodziców i pracowników przedszkola.

Celem jest zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu jak równiez zminimalizowania mozliwości zarażenia sie koronawirusem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoczynamy w tym roku szkolnym;

Przygodę w Krainie Eksperymentów.

Spotkania odbędą się w terminach;

                 24.10.2019,

                 28.11.2019,

                 23.01.2020,

                 27.02.2020,

                 26.03.2020,

                23.04.2020,

                28.05.2020,

 

 

                                                                                

 

   

 

                                                

­