Statystyki

  • Odwiedziło nas: 239179
  • Do końca roku: 341 dni
  • Do wakacji: 148 dni

Kontakt

Ogłoszenie

Dyrektor Przedszkola im. Jana Brzechwy w Małomicach informuje , że rozpoczyna się proces rekrutacji na wolne miejsca w przedszkolu na rok szkolny 2018-2019.    

Wydawanie wniosków rozpocznie się od  1 marca 2018 r w przedszkolu przy

ul. B.Chrobrego. Ostateczny termin składania wypełnionych przez rodziców / prawnych opiekunów dziecka wniosków wraz z załącznikami upływa 31 marca 2018 r                                                

 Weryfikacji będą poddawane kompletne dokumenty tzn dokładnie wypełniony wniosek oraz załączniki do wniosku.

 Regulamin Rekrutacji wraz z harmonogramem działań rekrutacyjnych będzie do wglądu w Przedszkolu  im. Jana Brzechwy w Małomicach oraz na stronie przedszkola www.ppmalomice.szkolnastrona.pl