Statystyki

 • Odwiedziło nas: 603742
 • Do końca roku: 86 dni
 • Do wakacji: 260 dni

Kontakt

Treści programowe

                                                   WRZESIEŃ

 

NASZA GRUPA:

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie

 • przestrzeganie wspólnie ustalonych i umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi , opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji

 • współdziałanie podczas zabaw , gier, tańców integracyjnych.

TO JA:

Poznawanie swojego ciała poprzez zabawy

-rysowanie siebie

 • dostrzeganie swojej niepowtarzalności a także niepowtarzalności innych , szanowanie jej.

JESTEŚMY POLAKAMI

Rozwijanie poczucia przynależności narodowej :

 • oglądanie zdjęć, ilustracji , wierszy, opowiadań ; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju

NASZ KONTAKT Z TECHNIKĄ

Środki transportu

 • poznawanie różnych środków transportu: lądowego , wodnego, powietrznego
 • poznawanie znaczenia pasów , sygnalizacji świetlnej , znaków drogowych
 • zapoznanie z zasadami ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych , literatury, wycieczek
 • poznanie wybranych pojazdów w tym specjalistycznych np: straży pożarnej, karetki pogotowia, policji

POZNAJEMY PRZYRODĘ

JESIEŃ

 • oglądanie drzew znajdujących się w pobliskim otoczeniu , nazywanie ich ; wyjaśnianie zjawiska usychania liści
 • rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach
 • zbieranie owoców drzew , wzbogacanie nimi kącika przyrody; wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny niestandardowy sposób
 • poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych ( borowik, pieprznica jadalna,maślak) i niejadalnych ( np. muchomor sromotnikowy)
 • pokazywanie na wybranych przykładach np. jeża, wiewiórki,bociana) jak przygotowują się do zimy ( odlatują do Afryki, gromadzą zapasy na zimę , zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt np. zmiana ubarwienia , gęstnienie futra, piór

                                                                  PAŻDZIERNIK

POZNAJEMY PRZYRODĘ

JESIEŃ

– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np. padającego deszczu, mgły obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.

- wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt

-Nazywanie przetworów z owoców i warzyw ( dżemy, soki, kiszonki, kompoty) samodzielne wykonanie wybranych

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw ; rozróżnianie ich za pomocą wzroku , dotyku, smaku, zapachu

NASZE RODZINY

-Podawanie informacji na temat swojej rodziny , jakie zawody wykonują rodzice , czym się zajmują,

 • określanie czynności domowych i wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny
 • podawanie powiązań między członkami rodziny np. Babcia to mama mamy lub taty
 • wyjaśnienie wieloznaczności słowa dom
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie np. sposobów wspólnego spędzania wolnego czasu , pojawiania się nowego potomka

Wzmacnianie więzów w rodzinie

 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich- tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości

POZNAJEMY PRZYRODĘ

Przyroda w sali , w domu

-poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie ich , wizyt u weterynarza, zapewnienie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer

 • nazywanie dorosłych i młodych zwierząt               

   JESIEŃ

 •  – obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np. padającego deszczu, mgły obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.

 • - wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt

TRESCI PROGRAMOWE NA MIESIAC LISTOPAD

 NASZA MIEJSCOWOŚĆ , NASZ REGION

 Poznawanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola

 • poznawanie , na podstawie swojej miejscowości , sposobów budowania dawniej i współcześnie
 • nazywanie zawodów związanych z budownictwem

 Poznajemy przyrodę

 JESIEŃ

 • pokazywanie na wybranych przykładach ( np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do zimy ( odlatują do Afryki, zapadają w sen zimowy, gromadzą zapasy); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór)
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu , mgły, obniżającej się temperatury , skracającej się długości dnia
 • wyjaśnianie roli wody w życiu zwierząt

Uczymy się czytać

 Elementarna nauka czytania

 • rozpoznawanie liter drukowanych- małych i wielkich
 • tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie

 Nauka edukacji matematycznej

Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia

 -rozpoznawanie cyfr

 Rozwijanie intuicji geometrycznej

 -nazywanie figur geometrycznych

 NASZ KONTAKT Z TECHNIKĄ

Doświadczenia konstrukcyjno -techniczne

 • bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych , np. telewizora , komputera,odtwarzacza płyt kompaktowych, wideo)
 • poznawanie , w sposób bezpośredni lub pośredni różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi ( np. korzystanie z telefonu, komputera)

 ZDROWIE NASZYM SKARBEM

Dbałość o higienę

 -ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)

 -dbanie o higienę poprzez

 codzienne mycie całego ciała , zębów,rąk,

Zdrowa żywność

-spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców,mięsa, nabiału( ograniczenie spożywania słodyczy, chipsów, picie kompotów, soków, ograniczenie napojów gazowanych

-przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw.

TREŚCI PROGRAMOWE NA GRUDZIEŃ

POZNAJEMY PRZYRODĘ

JESIEŃ

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych , np.: padającego deszczu, mgły,obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.

ZIMA

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie
 • Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich np. opady śniegu, szron, szadź , zawieje śnieżne
 • Poznawanie wybranych właściwości śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia , które zatrzymują w sobie

DBAMY O ZDROWIE

DBAŁOŚĆ O HIGIENĘ

 • Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku( zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)
 • Przebywanie na świeżym powietrzu ; uczestniczenie w spacerach , zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

UCZYMY SIE CZYTAĆ

ELEMENTARNA NAUKA CZYTANIA

 • Rozpoznawanie liter drukowanych -małych i wielkich
 • Tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie

EDUKACJA MATEMATYCZNA

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ LICZBOWYCH I UMIEJĘTNOŚCI LICZENIA

 • Rozpoznawanie cyfr.

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI SZEREGOWANIA I KLASYFIKOWANIA

 • Klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych

ROZWIJANIE INTUICJI GEOMETRYCZNEJ

 • Nazywanie figur geometrycznych

NASZE RODZINY

WZMACNIANIE WIĘZI W RODZINIE

 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych , np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy
 • Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich-tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku , akceptacji i miłości

TREŚCI PROGRAMOWE NA STYCZEŃ

INTERWSUJEMY SIĘ KSIĄŻKĄ

ORGANIZOWANIE W SALI KĄCIKA KSIĄŻEK

-Systematyczne wzbogacanie kącika o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej

 • Zwracanie uwagi na budowę książki : okładkę z tytułem i nazwiskiem autora, ilustrację
 • Przestrzeganie zasad korzystania z książek : odwracania stron , oglądania tekstu

WZBUDZANIE ZAINTERESOWANIAN LITERATURĄ

 • Słuchanie wierszy, opowiadań, baśni,
 • Tworzenie własnych książeczek, dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci , składających się z obrazków lub tekstu ułożonego przez dzieci a zapisanego przez nauczyciela

UCZYMY SIE CZYTAĆ

ELEMENTARNA NAUKA CZYTANIA

 • Rozpoznawanie liter drukowanych -małych i wielkich
 • Czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej

EDUKACJA MATEMATYCZNA

 • Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych
 • Porównywanie liczebności zbiorów poprzez ustawienie elementów w pary lub ich liczenie

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ LICZBOWYCH I UMIEJETNOŚCI LICZENIA

 • Rozpoznawanie cyfr
 • Rozróżnianie zbiorów równolicznych i nierównolicznych
 • Zachęcanie dzieci do poszerzania zainteresowań matematycznych
 •  

POZNAJEMY PRZYRODĘ

ZIMA

 • Dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych zimowych warunkach
 • Nazywanie ptaków odwiedzających karmnik
 • Zwracanie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami np. ptakami
 • Rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu

NASZE RODZINY

ORGANIZOWANIE ŚWIĄT O CHARAKTERZE RODZINNYM

 • Przygotowanie programu artystycznego , samodzielne lub z pomocą nauczyciela wykonanie

upominków , wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi

TREŚCI PROGRAMOWE NA LUTY

NASZE BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ

Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów

-poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu

-bawienia się w miejscach niedozwolonych np.: przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.

DBAMY O NASZE ZDROWIE

Dbałość o higienę

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)
 • przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach , zabawach i ćwiczeniach ruchowych

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Organizacja przestrzeni i czasu

 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy , pór roku , dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku , miesiąca, dnia tygodnia
 • zwracanie uwagi na kalendarze , ich rolę w określaniu dni tygodnia, miesięcy
 • poznawanie wybranych mierników czasu od starożytności do dnia dzisiejszego
 • nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór i noc
 • odpowiednie stosowanie określeń : przedwczoraj, wczoraj , jutro, pojutrze

NASZA ZIEMIA

Poznawanie świata

 • poznanie modelu kuli ziemskiej-globusa:
 • wskazywanie kontynentów,oceanów,mórz
 • poznanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. .Mars,Wenus; słuchanie ciekawostek na ich temat
 • gromadzenie literatury,zdjęć , albumów związanych z kosmosem
 • poznawanie zawodów związanych z kosmosem np. kosmonauty , astronoma
 • poznawanie ciekawostek , legend na temat satelity Ziemi-Księżyca

TREŚCI PROGRAMOWE NA MARZEC

POZNAJEMY PRZYRODĘ

WIOSNA

 • poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt
 • dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych w bezpośredniej obserwacji
 • nazywanie domów zwierząt , sposobów poruszania się zwierząt , odżywiania
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu , powracające pierwsze ptaki

( skowronki, czajki, szpaki)

 • pojawiające się pierwsze kwiaty ( przebiśniegi , krokusy)
 • poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków

POZNAJEMY PRZYRODĘ

ZIMA

 • poznanie historii powstania węgla kamiennego , jego właściwości
 • poznanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin ( np. olbrzymie paprocie) występujących w tamtym okresie

JESTEŚMY POLAKAMI

Rozwijanie poczucia przynależności narodowej

poznanie ważniejszych regionów Polski , znajdujących się tam bogactw naturalnych

TREŚCI PROGRAMOWE NA KWIECIEŃ

UCZYMY SIĘ CZYTAĆ

Elementarna nauka czytania

 • rozpoznawanie liter drukowanych -małych i wielkich
 • czytanie krótkich ilustrowanych tekstów

NASZA EDUKACJA MATEMATYCZNA

Orientacja przestrzenna

- porównywanie schematu własnego ciała ze schematem ciała innej osoby

Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania

- klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech współnych

Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia

 •  
   • rozpoznawanie cyfr
   • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
   • zachęcanie dzieci do poszerzania zainteresowań matematycznych
   • rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji; stosowanie metody symulacyjnej

POZNAJEMY PRZYRODĘ

Wiosna

 -poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi

 • nazywanie domów zwierząt , sposobów poruszania się , odżywiania
 • wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi
 • poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikającego z niszczycielskiej działalności ludzi , np. zatruwanie wód , zabijanie zwierząt dla futra , kłów, wycinanie lasów wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach
 • nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew
 • wyrzucanie śmieci do kosza
 • sprzątanie placu zabaw np. w czasie Dnia Ziemi
 • sadzenie drzew , kwiatów, dbanie o nie
 • niedeptanie trawników, klombów z kwiatami
 • szanowanie wody , niemarnowanie jej
 • wyjaśnianie określeń : kwiaty i zwierzęta chronione
 • poznanie przedstawicieli ginących gatunków
 • poznanie sposobów dbania o środowisko
 • oczyszczanie wody
 • zakładanie filtrów na kominy fabryczne
 • karanie za łamanie praw przyrody

 NASZE RODZINY

Wzmacnianie więzów w rodzinie

  • kultywowanie tradycji , zwyczajów rodzinnych , np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia , Wielkanocy

                                                                           TREŚCI PROGRAMOWE NA MAJ

W ŚWIECIE SZTUKI

MUZYKA

Słuchanie i śpiewanie piosenek

 • zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek

Gra na instrumentach perkusyjnych

 • wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach- indywidualnie lub grupowo ( tworzenie orkiestry)
 • wykonywanie instrumentów perkusyjnych z różnych materiałów

UCZYMY SIĘ CZYTAĆ

Elementarna nauka czytania

 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej
 • czytanie krótkich ilustrowanych tekstów

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania

 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych
 • porównywanie liczebności zbiorów poprzez ustawianie elementów w pary lub ich liczenie

Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia

-rozpoznawanie cyfr

 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10-ciu z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
 • zachęcanie dzieci do poszerzania swoich zainteresowań matematycznych
 • NASZA MIEJSCOWOŚĆ, NASZ REGION

Poznawanie swojej miejscowości

 • nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych informacji, zabytków i miejsc
 • poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem
 • tworzenie planu swojego osiedla, swojej miejscowości
 • organizowanie kącika regionalnego , wzbogacanie go o eksponaty wykonywane w przedszkolu i przyniesione z domu
 • słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu, poznanie przyśpiewek, obrzędów, tańców, gwary

JESTEŚMY POLAKAMI

Rozwijanie poczucia przynależności narodowej

-poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego, np.jego powstania

 • podawanie nazwy naszego kraju , symboli narodowych, flagi, godła, hymnu poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski-Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc
 • nazywanie największych rzek Polski -Wisły i Odry, morza -Bałtyku, gór -Tatr oraz największych miast Polski

UCZYMY SIĘ CZYTAĆ

Elementarna nauka czytania

 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej
 • czytanie krótkich ilustrowanych tekstów

NASZA EDUKACJA MATEMATYCZNA

Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania

 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych
 • porównywanie liczebności zbiorów poprzez ustawianie elementów w pary lub ich liczenie

Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia

   • rozpoznawanie cyfr
   • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
   • zachęcanie dzieci do poszerzania zainteresowań matematycznych

POZNAJEMY PRZYRODĘ

Wiosna

 -poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt

 -określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt

 NASZE RODZINY

Podawanie informacji na temat swojej rodziny

 •  
  • podawanie informacji jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują
  • opisywanie wyglądu rodziców , dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter)
  • określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny

Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym

  • przygotowanie programu artystycznego , samodzielne ,( lub z pomocą nauczyciela)

wykonywanie upominków , wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi