Statystyki

  • Odwiedziło nas: 603795
  • Do końca roku: 86 dni
  • Do wakacji: 260 dni

Kontakt

Nasza grupa 5-6 latki

To my starszaki – Stokrotki i Muchomorki bardzo żywe, energiczne, ruchliwe i ciekawe świata 5 i 6 – latki. Jest nas 36 dzieci. W naszej sali mamy różne kąciki zainteresowań, które rozwijają naszą wyobraźnię i zdolności min.: kącik plastyczny, książki, lalek, kuchenny, przyrodniczy i samochodowy. Sala nasza została urządzona z myślą o specyficznym trybie pracy „zerówki”, która przygotowuje dzieci co szkoły. Dużą rolę zatem odgrywa w niej miejsce do pracy pisemnej i plastycznej – przy stołach. Ale i tutaj nie brakuje różnorodnych kolorowych zabawek. Zadania edukacyjne realizujemy zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego –„Nasze Przedszkole”- M. Kwaśniewska, W. Żaba- Żabińska. W pracy wychowawczo – dydaktycznej wykorzystujemy elementy alternatywnych metod i technik. Praca w naszej grupie to przede wszystkim:

- stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka uwzględniając jego potrzeby i oczekiwania rodziców,

- tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiającym dzieciom podejmowanie aktywności twórczej i osiąganie dojrzałości szkolnej,

- kształtowanie u dzieci postawy kreatywności i otwartości wobec zadań i ludzi.