Statystyki

  • Odwiedziło nas: 603734
  • Do końca roku: 86 dni
  • Do wakacji: 260 dni

Kontakt

O nas w pigułce

 

1.gif

Szanowni państwo, goście naszej strony!

Pośród wielu miast Ziemi Lubuskiej Małomice należą do szczególnie urokliwych. Położone na skraju Borów Dolnośląskich nad rzeką Bóbr, między pasmem Wzgórz Dałkowskich, przyciągają niezwykłą przyrodą i zaskakująco pięknym krajobrazem.

Funkcjonuje tutaj Przedszkole Publiczne im.Jana Brzechwy. Mieści się ono w piętrowym budynku, otoczonym zielenią. Za budynkiem przedszkola jest przestrzenny, dobrze wyposażony plac zabaw.

Sale zajęć i zabaw dla dzieci są przestrzenne, obszerne i dobrze wyposażone w kąciki tematyczne, pomoce dydaktyczne i materiał rozwojowy.Wyposażenie spełnia normy ergonomii, sprzyja psychofizycznemu rozwojowi dziecka. Posiadamy bogaty księgozbiór literatury dziecięcej i pedagogicznej.

Do przedszkola zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Intencją naszego przedszkola jest to, by każde dziecko wzrastało w atmosferze ciepła, radości, zrozumienia i akceptacji oraz zgodnej, radosnej zabawy.
Przedszkole to miejsce twórczej kreatywności dziecka, wyzwalanie jego spontanicznej potrzeby tworzenia, kształtowania postawy otwartości na świat i jego wartości.

Jesteśmy skoncentrowani na indywidualnym rozwoju dziecka, zdając sobie sprawę, że w każdym z nich tkwi potencjał, który należy odkryć i pobudzić do rozwoju.

W pracy dydaktyczno-wychowawczej preferuje się otwarty styl i aktywne ,twórcze metody. Tworzone są sytuacje, które dodatnio korelują z potrzebami dziecka i wyzwalają ich potencjał twórczy, zachęcają do poszukiwania, odkrywania wiedzy, umożliwiają wykorzystanie tej wiedzy w działaniu.
Zachęcamy dzieci do wyrażania swoich emocji w różnych formach ekspresji, pokonywania trudności w atmosferze radosnej zabawy,rozwijania inteligencji wielorakiej

Wszystkie nasze działania poprzedzone są zdiagnozowaniem potrzeb i oczekiwań dzieci,rodziców i środowiska lokalnego
Dobra znajomość stopnia rozwoju dziecka warunkuje efektywną pracę opartą na mocnych stronach dziecka.

Naszym najważnieszym założeniem jest dostarczenie dziecku narzędzi, które będą mu niezbędne w procesie poznawania świata. Podczas zajęć dzieci nie tylko nabywają wiedzę, ale co ważniejsze uczą się jak stosować ją w nowych warunkach.

Przedszkole uczy dzieci logicznego myślenia, efektywnego wykorzystania swojej inteligencji do samodzielnego rozwiązywania problemów, a także akceptowania odmiennych opinii. Dzieci zauważą, że jeśli coś się nie udaje, to można to osiągnąć próbując kolejny i kolejny raz. To powoduje, że Dzieci nie zamykają się na krytykę, a sugestie o błędach komentują: "Ok! jeśli to jest źle, to spróbuję jeszcze raz."

Rozwijamy wszystkie   rodzaje inteligencji:

Absolwent naszego przedszkola to dziecko otwarte na świat i na ludzi,twórcze,dociekliwe, osiagajace bardzo dobre wyniki w nauce szkolnej.

 

1.gif