Statystyki

  • Odwiedziło nas: 603695
  • Do końca roku: 86 dni
  • Do wakacji: 260 dni

Kontakt

Test domowy "gotowości szkolnej" waszego dziecka-do wypelnienia w domu

Propozycja dla rodziców - „test domowy gotowości szkolnej"

Umiejętności

tak/posiada

nie/nie posiada

Skupia się na wykonywanej czynności.

Uważnie słucha.

Dostrzega, rozpoznaje i rozróżnia dźwięki dochodzące z otoczenia.

Próbuje wyjaśnić obserwowane zjawiska.

Przewiduje zachowania innych dzieci.

Podejmuje próby samooceny, dużo mówi o sobie.

Zna pory roku i związane z nimi zjawiska.

Zna poszczególne dni tygodnia.

Rysuje po śladzie, wypełnia kontury, przerysowuje szlaczki i proste figury geometryczne, rysuje szlaczki literopodobne.

Prawidłowo spostrzega, dostrzega różnice i podobieństwa na obrazkach.

Dzieli zdanie na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby i łączy sylaby w wyraz.

Prawidłowo trzyma kredkę, ołówek, nożyczki.

Układa i opowiada historyjki obrazkowe.

Opowiada historyjki pełnymi zdaniami.

Zapamiętuje krótkie teksty (wiersze, piosenki).

Potrafi umieścić nowy obiekt w już ułożonym szeregu, zna i stosuje liczebniki porządkowe.

Rozróżnia stronę lewą i prawą.

Określa położenie przedmiotów względem siebie.

Potrafi ciąć nożyczkami według wytyczonej linii prostej i krzywej.

Rysując postać ludzką, nie omija szczegółów i zachowuje proporcje.

Potrafi samo zawiązać sznurowadła i zapiąć guziki.

Kończy rozpoczętą pracę.