Statystyki

 • Odwiedziło nas: 603746
 • Do końca roku: 86 dni
 • Do wakacji: 260 dni

Kontakt

Misja

1.gif

 

1.gif

Nasze przedszkole zapewnia dziecku bezpieczny, radosny i wielostronny rozwój.

Traktujemy każde dziecko indywidualnie. Sprawiamy, że czuje się ono cenne, kochane, akceptowane, szczęśliwe za sam fakt, że jest a nie za to jakie jest.

Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu i do radzenia sobie z problemami.

Wszystkie nasze działania skierowane są na umożliwienie dziecku doświadczania, przeżywania, poznawania, tworzenia. Umożliwi to dziecku łatwiejsze wejście w kolejne etapy życia.

Nasze działania dostosowujemy do potrzeb i możliwości dzieci. Nasze działania oparte są na dobrej znajomości dziecka.

Dajemy dzieciom możliwość:

 • samorealizacji,

 • pracy z innymi,

 • dokonywania wyboru,

 • swobodnego wyrażania myśli,

 • kreatywnego myślenia,

 • twórczego myślenia,

 • kontaktu ze sztuką.

Respektujemy i szanujemy prawa dziecka.

Umożliwiamy uczestnictwo w ofertach edukacyjnych:

 • rytmika,

 • j.angielski


Ponadto:

 • zapewniamy opiekę wysoce wykwalifikowanej i kompetentnej kadry,

 • dbamy o dobry przepływ informacji,

 • doskonalimy formy i metody pracy z dziećmi oraz w zakresie współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym,

 • służymy radą i pomocą oraz kontaktami ze specjalistami,

 • szanujemy opinie i poglądy innych, jesteśmy tolerancyjni dla inności.

1.gif