Statystyki

  • Odwiedziło nas: 603723
  • Do końca roku: 86 dni
  • Do wakacji: 260 dni

Kontakt

Regulamin rekrutacji

 

Zarządzenie nr 183  Burmistrza Małomic

z dnia 06. 12. 2021

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny   2022/2023  do Przedszkola im. Jana Brzechwy w Małomicach oraz określenia zasad rekrutacji i kryteriów.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)  oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. Z 2019 r poz.1737. Burmistrz Małomic  zarządza, co następuje:

 

§1.

1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny   2022/2023   do Przedszkola im. Jana Brzechwy w Małomicach.

2.  Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2.

1. Ustala się zasady i kryteria rekrutacji.

2. Zasady i kryteria rekrutacji ujęte w Regulaminie rekrutacji do Przedszkola im. Jana Brzechwy w  Małomicach stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych przedszkoli i szkół podstawowych.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Harmonogram oraz regulamin rekrutacji do zapoznania się w plikach poniżej: