Statystyki

  • Odwiedziło nas: 603814
  • Do końca roku: 86 dni
  • Do wakacji: 260 dni

Kontakt

Historia

 

H.gifI.gifS_1.gifT.gifO.gifR.gifI.gifA.gif

Historia Przedszkola

Pierwsze przedszkole w Małomicach zorganizowano w 1947 roku.

Inicjatorkami jego założenia były Panie: Maria Białek,Maria Skarżyńska i Regina Czaplińska.

Mieściło się ono w budynku przy ul. Świerczewskiego 39.

Kierownikiem placówki do 1955 była Pani Maria Białek . Od 1955 roku do 1959 roku kierownikiem jest Pani Zofia Barszcz.

Od 1959 roku kierownictwo przejmuje Pani Janina Ciućmańska.

W wyniku dużej liczby dzieci, których nie może pomieścić przedszkole przy ul. Świerczewskiego , w 1973 roku Fabryka Wyrobów Blaszanych w Małomicach dla dzieci swoich pracowników oddała do użytku przedszkola budynek przy ulicy Chrobrego 8 .Powstaje Przedszkole Przyzakładowe FWB.

Całością wyposażenia i zagospodarowania budynku kierowała -nieżyjąca już, Pani Janina Ciućmańska. Zostaje też kierownikiem tej placówki. Funkcję tę piastuje do 1990 roku.

Po odejściu na emeryturę Pani Ciućmańskiej , dyrektorem do 1992 r zostaje Pani Krystyna Grycko.

Kierownikiem przedszkola przy ul. Świerczewskiego w 1973 roku zostaje Pani Teresa Szymańska. Pełni tę funkcję do 1983 roku. W tym też roku Dyrektorem Przedszkola zostaje Pani Krystyna Jakubczak.

Obie placówki (niezależne od siebie) od 1973 roku podlegają pod Zbiorczą Szkołę Gminną i jej Dyrektora , a od 1984 roku Inspektora Oświaty i Wychowania -Panią Genowefę Malanowską.

 

W 1991 roku oba przedszkola przechodzą pod samorządy.

W 1992 roku Uchwałą Rady Gminy i Miasta połączono Przedszkole nr 1 i przedszkole nr 2 oraz żłobek, (którego kierownikiem była Pani Irmina Sosnowska ) , oddział w Chichach i Bobrzanach, w jedną strukturę organizacyjną.

Dyrektorem całości zostaje Pani Krystyna Jakubczak, zastępcą Pani Krystyna Grycko .

W 1993 roku oddziały żłobka z ul. Lipowej zostają wcielone do budynku przy ulicy Chrobrego 8 .

 

W 2001 roku dyrektorem zostaje Pani Renata Rynkiewicz.

 

Niż demograficzny powoduje niższą liczbę dzieci. W 2002 roku Decyzją Zarządu Gminy i za zgodą dyrektora, grona pedagogicznego i rodziców , oddziały z przedszkola przy ulicy Jana Pawła ( dawniej Świerczewskiego) zostają wcielone do przedszkola przy ulicy Chrobrego , gdzie jest lepsza baza lokalowa.

 

W dniu dzisiejszym funkcjonuje przedszkole przy ulicy Chrobrego 8 w Małomicach oraz grupa zamiejscowa Przedszkola Publicznego w Bobrzanach.