Statystyki

  • Odwiedziło nas: 603720
  • Do końca roku: 86 dni
  • Do wakacji: 260 dni

Kontakt

Projekt współpracy z rodzicami

REALIZUJEMY PROJEKT "SZKOŁA WSPÓŁPRACY. UCZNIOWIE I RODZICE
KAPITAŁEM SPOŁECZNYM NOWOCZESNEJ SZKOŁY"
 
Od marca 2014 r. przystąpiliśmy  do realizacji nowego, systemowego
projektu o zasięgu ogólnopolskim, finansowanego ze środków unijnych,
znajdującego się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej ;Szkoła
współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej
szkoły.
 
 Nadrzędnym celem, do jakiego winni zmierzać wszyscy uczestnicy
wspomnianego projektu, jest wypracowanie nowoczesnego modelu współpracy
pomiędzy: dziećmi, rodzicami oraz nauczycielami ; wychowawcami w zakresie
działalności  placówki.  Do projektu Szkoły współpracy na podstawie
wypełnionego przez Dyrektora przedszkola testu zakwalifikowało się  1034
szkół i przedszkoli z terenu całej Polski (w sumie ok. 6600
uczestników).
 
 Osobami koordynującymi projekt z ramienia naszego Przedszkola 
zostały: dyrektor ; mgr Renata Rynkiewicz oraz nauczycielka mgr Anna
Hanasiuk. Nieocenionym wsparciem w realizacji opisywanego programu są
oczywiście rodzice przedszkolaków, reprezentowani przez p. Emilię Zaniuk
i Marię Czaplińską. Koordynatorzy zostali poprzez głosowanie wytypowani
przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców
 
 W dniach 6-7 . 03.2014 odbyło się Szkolenie w Zielonej Górze, w
którym uczestniczyli zarówno rodzice jak i przedstawiciele pedagogiczni
przedszkola. 
 
 W marcu odbędą się dwie, niezależne od siebie debaty ; rodziców i
nauczycieli. Zarówno cały personel przedszkola jak również rodzice, na
osobnych debatach ustalą  faktyczny stan współpracy, tzn. co zadawala i
przynosi efekty oraz co budzi niedosyt i jest problemem. Każda grupa
wypracuje tzw. projekt  koncepcji ; dokąd zmierzamy, co chcemy i jak do
tego dojść   
  
 Debata z rodzicami, którą poprowadzą  rodzice: Pani Czaplińska i
P.Zaniuk  ma z punktu widzenia rodziców wskazać jak jest i jak być
powinno tzn. w jakich obszarach i w jakich kwestiach rodzice chcieliby sami
podejmować decyzję, w jakich współdecydować, w jakich opiniować a w
jakich mogą tylko otrzymywać informacje.
 
 O dokładnym terminie spotkania powiadomimy rodziców w późniejszym
terminie.
 
 Po wypracowaniu przez dwie grupy wniosków ,koordynatorzy ze strony
rodziców i nauczycieli ponownie spotkają się na warsztatach w Zielonej
Górze gdzie pracować będą przy wsparciu trenerów.  
Efekt końcowy uczestnictwa w projekcie ;Szkoła współpracy to
zredagowanie tzw: Programu Współpracy, który będzie obowiązywał w
naszym przedszkolu w następnych latach. Zredagowany wspólnie z rodzicami
Program Współpracy weźmie też udział w konkursie, gdzie główną
nagrodą jest wizyta studyjna w Londynie, poza tym wszystkie aktywne
placówki otrzymają prestiżowy certyfikat przyznawany przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej .
 
Aby jeszcze bardzie zachęcić rodziców do aktywnej współpracy w
przedszkolu w kąciku dla rodziców zostanie umieszczona tzw:
Skrzynka Pomysłów Szkoły Współpracy do której wszyscy
będą mogli wrzucać swoje postulaty, życzenia, wszelakie sugestie, czy
też podpowiedzi  co w naszym przedszkolu mogłoby się zmienić, żebyśmy
chcieli angażować się we wspólne działania?
 
Na bieżąco będziemy państwa informować o uczestnictwie w
projekcie i wynikach.
W najbliższym czasie galerie wzbogacimy o fotografie z debat.