Statystyki

  • Odwiedziło nas: 351199
  • Do końca roku: 140 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kontakt

Grudzień

"KOTY DOMOWE I DZIKIE"

Aktywność społeczna i zdrowotna:

-nazywa zwierzęta na o0brazkach; dokonuje podziału zwierząt na domowe i niedomowe-dzikie;

-określa  charakterystyczne cechy zwierząt;

Aktywność językowa:

-wyodrębnia zdania w tekście i wyrazy w zdaniu;

-odczytuje zdania pod obrazkiem

Aktywność matematyczna:

-porządkuje obrazki zwierząt według wielkości malejącej i wzrastającej;

Aktywność plastyczna i techniczna:

-rozumie określenia: na górze / na dole obrazka;

-odzwierciedla w formie plastycznej własne spostrzeżenia

Aktywność ruchowa:

-odzwierciedla ruchem treść obrazka;

-w zabawach naśladowczych uważnie słucha opisu słownego i odzwierciedla go ruchem

Aktywność słuchowa i muzyczna:

-wysłuchuje głoskę na początku i na końcu wyrazów.


"POMÓŻMY GŁODNYM ZWIERZĘTOM"

Dziecko:

Aktywność społeczna, przyrodnicza i zdrowotna:

-rozumie potrzebę dokarmiania zwierząt leśnych w czasie zimy;

-zna pokarmy zwierząt;

Aktywność językowa:

-rozumie pojęcie :fałsz, prawda;

-wyodrębnia w tekście zdania i wyrazy;

Aktywność matematyczna:

-posługuje się liczebnikami: w lewo, w prawo;

-posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi;

-dopełnia  elementy zbioru do 6

Aktywność plastyczna i techniczna:

-układa rysunki według kolejności zdarzeń;

-układa obrazek z figur geometrycznych według wzoru

Aktywność słuchowa i muzyczna:

-wysłuchuje głoski na początku i na końcu nazw zwierząt

-zna i  śpiewa piosenki

Aktywność ruchowa:

-odgrywa w parze improwizację na czworakach

-sprawnie porusza się na czworakach i wykonuje podskoki obunóż


"Sarenka"

Wiewiórka zaśnie w dzupli,

jeż się w liście zagrzebie,

śpią smacznie nietoperze

przytulone do siebie.

 Gdy śnieg ziemie przysypie,

 gdzie się skryje sarenka?

 Nie ma gniazda ni norki,

 byle  szmeru się lęka...

Domem sarny-las cały,

 gęste krzaki-posłaniem

a leśniczy stóg siana

ustawi na polanie.