Statystyki

  • Odwiedziło nas: 350858
  • Do końca roku: 142 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kontakt

Listopad

"DBAMY O NASZE KĄCIKI ZABAW"

Dziecko:

Aktywność społeczna, przyrodnicza i zdrowotna:

-przestrzega  reguł zgodnego współżycia w grupie;

-rozumie i stosuje zasady bezpieczeństwa.

Aktywność językowa:

-uważnie słucha utworu literackiego i udziela odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

Akrtywność matematyczna:

-rozumie i stosuje określenia:prawa strona i lewa strona;

-posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie sześciu;

Aktywność plastyczna i  techniczna:

-odzwierciedla w formir plastycznej kształt zabawek;

-umiejętrnie posługuje się nożyczkami.

Aktywność słuchowa i muzyczna:

-wysłuchuje głoskę l na początku wyrazów

-ilustruje ruchem treść piosenki

-rozpoznaje odgłosy i nazywa zabawki, które je wydają

Aktywność ruchowa:

-uczestniczy w zabawach ruchowych i przestrzega reguł;

-bierze udział w zabawach ze współzawodnictwem.

"CO NAM NIESIE PANI JESIEN"

Dziecko:

Aktywność społeczna, przyrodnicza i zdrowotna:

-zna las jako środowisko przyrodnicze-rośliny, zwierzęta

-rozumie znaczenie lasów w życiu człowieka;

-dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią;

Aktywność językowa:

-uważnie słucha utworu literackiego i udziela odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści;

-posługuje się nazwami drzew, krzewów, grzybów;

Aktywność matematyczna:

-grupuje okazy przyrodnicze według rodzaju;porównuje liczebności zbiorów;poprawnie używa określeń:więcej, mniej;

-przelicza elementy zbioru i określa ich liczbę liczebnikiem

-rozumie i stosuje określenia: w górę, w dół, w prawą stronę.

Aktywność plastyczna i techniczna:

-odzwierciedla w formie plastycznej treść wiersza;

-zwraca uwagę na kolorystykę pracy-jesienne kolory

-zna zastosowanie szkła powiększającego;

Aktywność słuchowa i muzyczna:

-dokonuje syntezy sylabowej wyrazów,

-zna i śpiewa piosenki

Aktywność ruchowa:

-uczestniczy w zabawach ze współzawodnictwem ; godzi się z porażką;

"Portret jesieni"

Oto jesień na portrecie,

na jesiennym śpi bukiecie.

Wcale oczu nie otwiera,

chociaż szyszka ją uwiera.

Choć ją kasztan kłuje w nos,

taki już jesieni los.


"Grzyby"

Z wielkim koszem idzie jesień po lesie.

 adres

    Ref. Kurki, rydze i maślaki,

            borowiki i maślaki,

            pozbieramy dziś.

Poszukamy żółtych kurek pod sosną,

nad potokiem smaczne rydze już rosną.

   Ref. Kurki.....

Muchomora ominiemy z daleka,

niech muchomor na złe muchy tu czeka

   Ref. Kurki.....

 "DOMY MAJĄ LUDZIE I ZWIERZĘTA

Dziecko:

Aktywność społeczna, przyrodnicza i zdrowotna:

-rozumie pojęcia dom rodzinny,

-zna własny adres

-dostrzega podobieństwa i różnice pomiędzy domem wolno stojącym a blokiem

Aktywność językowa:

-dzieli zbiory na podzbiory

-dokonuje złożonych operacji myślowych-porównywanie

-odczytuje zdania obrazkowo-wyrazowe

Aktywność matematyczna:

-rysuje linie:pionowe, ukośna

-rozumie określenia:na dole na górze, z prawej , z lewej strony

-podejmuje prace zespołowe w zabawach budowlano-konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych klocków

Aktywność plastyczna i techniczna:

-rozumie określenia dotyczące kierunków na kartce papieru: Na dole, na górze kartki, z lewej, z prawej strony kartki

-rysuje dom pod dyktando

Aktywność słuchowa i muzyczna:

-szybko reaguje na sygnał dźwiękowy


"Rozśpiewany blok"

Gdy zostaje w domu sam,

wtedy własny koncert  mam,

bo z każdego kącika

wyskakuje muzyka.

   Ref. Stuka okno, skrzypią drzwi

          każda rura śpiewa mi

          i za ścianą kicha ktoś

          stuka okno, skrzypią drzwi.


"Kłopoty mieszkaniowe"

Szukał niedźwiedź przed zimą ,

mieszkania po lesie.

Gdy jest jesień,

to misiom naprawdę spać się chce.

  Szukał długo i reszcie,

  znalazł ptasią budkę.

  Jest, jest wolne mieszkanie

  ale, za malutkie.


"JEST CORAZ CHŁODNIEJ, WSZYSCY PRZYGOTOWUJĄ SIE DO ZIMY"

Dziecko:

Aktywność społeczna przyrodnicza i zdrowotna:

-zna sposoby przygotowania zwierzat do zimy: zasypianie, zmiana futra, gromadzenie zapasów;

-kreśla zmiany zachodzące jesienią-ochłodzenie, częste opady, silny wiatr, krótkie dni, brak liści na drzewach itd.

Aktywność językowa:

-buduje zdania poprawne pod względem gramatycznym,

-odczytuje zdania wyrazowo-obrazkowe pod obrazkami;

Aktywność matematyczna:

-liczy w zakresie; porównuje zbiory, które mają o 1(2) elementy mniej (więcej); dopełnia do 5

-posługuje się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni: w słoju z lewej strony... w słoju środkowym... w słoju z prawej strony...

Aktrywność plastyczna i techniczna:

-odzwierciedla w formie plastycznej treści utworu;

-odrysowuje kształty i dowolnie je ozdabia;

Aktywność słuchowa i muzyczna:

-dokonuje analizy sylabowej wyrazów;

-zna i śpiewa piosenki

Aktywność ruchowa:

-ilustruje ruchem treść piosenki


"Wiewiórki"

Było wiewióreczek pięć,

pierwsza zjadła orzeszek  na śniadanie,

druga w tym czasie sprzątała mieszkanie,

trzecia szykowała obiad dla dzieci,

a czwarta sprzątała w lesie śmieci.

wiewiórka piątra wybrała się na imieniny do zająca.

Wieczorem wiewiórki się spotkały

i wszystko sobie opowiadały.