Statystyki

  • Odwiedziło nas: 350848
  • Do końca roku: 143 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kontakt

Październik

MOJA RODZINA JEST RADOSNA

Dziecko:

Aktywność społeczna, przyrodnicza i zdrowotna:

-nazywa członków rodziny, nazywa relacje łączące poszczególnych członków rodziny;

Aktywność językowa:

-buduje wypowiedzi poprawne pod względem logicznym i gramatycznym;

-czyta globalnie podpisy do obrazków

Aktywność matematyczna:

-orientuje w schemacie ciała osoby stojącej naprzeciw;

-posługuje sie określeniami oznaczającymi pory dnia

Aktywność plastyczna i techniczna:

-potrafi rozplanować prace na całej powierzchni kartonu;

-rysuje linie proste:pionowe, poziome, ukośnei koła

Aktywność słuchowa i muzyczna:

-dokonuje syntezy i analizy sylabowej wyrazów;

-wysłuchuje głoskę m na poczatku wyrazów

Aktywność ruchowa:

-bierze udział w zabawkach i ćwiczeniach związanych z ruchem


 "Najważniejsza jest rodzina"

Zawsze wszystko sie udaje

cztery ręce to nie dwie.

Razem z tata pomagamy

kiedy mama czegoś chce.

Pomagamy sobie wszyscy

bo od tego jest rodzina.

Od niej uczysz się wszystkiego

tak twe życie  sie zaczyna.

"Piosenka o mojej rodzinie"

Coś wam powiem w sekrecie,

czy to zimą czy w lecie

ja z rodzina lubię spędzać czas.

   Na wędrówkach dalekich

tam gdzie góry i rzeki

i gdzie szumi nieprzebyty las.

Ref.

Rodzinna wyprawa

noga lewa, noga prawa

lewy but, prawy but

rodzinna wyprawa

noga lewa, noga prawa.

"POZNAJEMY ZASADY RUCHU DROGOWEGO"

Dziecko:

 Aktywność językowa:

-buduje wielozdaniową wypowiedź , poprawną pod względem logicznym i gramatycznym;

-odczytuje pod obrazkiem zdania wyrazowo-obrazkowe;

-rozumie, że niektóre znaki sygnalizują treści umowne;

-uważnie słuch tekstów literackich i udziela odpowiedzi na pytania dotyczące ich treści, wyłania myśl przewodnia utworu.

Aktywność matematyczna:

-rozumie i stosuje określenia:wolno-szybko, wolno-wolniej-najwolniej, szybko-szybciej-najszybciej;

-posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

Aktywność plastyczna i techniczna:

-odzwierciedla w formie plastycznej własne doświadczenia i spostrzeżenia;

-zna rolę pasów i świateł w ruchu drogowym, wie jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię.

Aktywność słuchowa i muzyczna:

-wysłuchuje głoskę t na początku, w końcu i w środku wyrazu;

-zna i śpiewa piosenkę;

-rozpoznaje i nazywa odgłosy dochodzące z ulicy.

Aktywność ruchowa:

-uczestniczy w zabawach ruchowych z elementem biegu, czworakowania i równowagi;

-reaguje na zmianę rytmu i odzwierciedla go ruchem.

"Kolorowe światła"

Do przedszkola co dzień rano

idę przez ulice z mamą.

Droga wcale nie jest łatwa

bo na skrzyżowaniu światła.

   Ref.

  Czerwone światło stój

  zielone światło idź,

  na żółtym świetle czekaj

  tak już musi być.

Samochody w rzędach stoją,

a kierowcy spoglądają.

Czy już światło jest zielone

by odjechać w swoją stronę.

   Ref:

  Czerwone.......

Policjanci wciąż pracują

skrzyżowania obserwują.

Czy przepisy wszyscy znają,

i czy znaków przestrzegają.

JESIEŃ DAJE NAM WARZYWA I OWOCE

Dziecko:

Aktywność społeczna, przyrodnicza i zdrowotna:

-rozróżnia gatunki owoców i warzyw;

-rozumie znaczenie jedzenia owoców i warzyw dla zachowania zdrowia.

Aktywność językowa:

opowiada historyjkę obrazkową, wiąże przyczyny i skutki według kolejności wydarzeń;

Aktywność matematyczna:

-porównuje cechy wielkościowe;

-tworzy zbiory według właściwości.

Aktywność plastyczna i techniczna:

-lepi z plasteliny-odzwierciedla własne spostrzeżenia w formie plastycznej,

-odrysowuje na kartonie dowolne kształty.

Aktywność  słuchowa i muzyczna:

-zna i śpiewa piosenkę o jesieni;

-reaguje w zabawie na sygnały dżwiękowe.

Aktywność ruchowa:

-uczestniczy w zabawach ruchowych ze śpiewem;

-podporządkowuje się regułom obowiązujących w czasie zabawy.

"Pomidor"

Pan pomidor wlazł na tyczkę

i przedrzeźnia ogrodniczkę.

"Jak pan może,Panie pomidorze?!"

Oburzyło to fasolę:

"A ja panu nie pozwolę!

Jak pan może , Panie pomidorze?!"

Groch zzieleniał aż ze złości:

"Że też nie wstyd jest waszmości,

Jak pan może Panie pomidorze?!"

Rzepka także go zagadnie:

"Fe! Niedobrze! Fe! Nieładnie!

Jak pan może Panie pomidorze?!"

Rozgniewały się warzywa:

"Pan już trochę nadużywa.

Jak pan może Panie pomidorze?!"

Pan pomidor zawstydzony

cały zrobił się czerwony.

I spadł wprost ze swojej tyczki

do koszyczka ogrodniczki.