Statystyki

  • Odwiedziło nas: 350830
  • Do końca roku: 143 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kontakt

Treści programowe

WRZESIEŃ 2013

TEMATYKA KOMPLEKSOWA: „To ja”

- dostrzeganie zmian zachodzących w swoim wyglądzie pod wpływem upływającego czasu

- rysowanie siebie

- podawanie informacji: jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują

- opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA: „Znowu w przedszkolu”

- przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

- dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich

- dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, sytuacji

- pełnienie w każdej sytuacji słuchacza i mówiącego.

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA: „Uliczne sygnały”

- poznanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego dotyczących prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po ulicach i drogach

- właściwe zachowywanie się w czasie korzystania ze środków transportu

- poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: nieoddalanie się od rodziców (opiekunów) w miejscach publicznych

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA: „Nadeszła jesień”

- oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnienie zjawiska usychania liści

- rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach

- poznawanie ogólnej budowy drzew, wyjaśnienie ich podziału na drzewa liściaste i drzewa iglaste

- zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody; wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej

 

PAŹDZIERNIK 2013

TEMATYKA KOMPLEKSOWA: „W sadzie i w ogrodzie”

- rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa „sad”

- poznawanie wybranych owoców egzotycznych

- nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty) samodzielnie wykonywanie wybranych

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA: „Co robią zwierzęta jesienią”

- pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA: „Wiem, z czego otrzymujemy niektóre produkty”

- poznawanie etapów otrzymywania wybranych produktów, przedmiotów np.: cukru, chleba, z wykorzystaniem literatury, filmu

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA: „Kolorowe listy”

- poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ich ubiór

- poznawanie swojej miejscowości

- podawanie adresu zamieszkania, adresu przedszkola