Statystyki

  • Odwiedziło nas: 356164
  • Do końca roku: 100 dni
  • Do wakacji: 276 dni

Kontakt

Zajęcia dodatkowe

Od października 2014 roku atutem przedszkola wpływającym na znaczący
rozwój dzieci i ułatwienia im startu w klasie I jest wprowadzenie
bezpłatnych zajęć dodatkowych z których mogą uczęszczać wszystkie
dzieci przedszkolne( począwszy od najmłodszych grup).
Nowością jest realizowanie nauki języka angielskiego 25 godzin
tygodniowo, czyli po 60 minut dziennie w każdym dniu i w każdej grupie.
Zajęcia te prowadzone są poprzez zabawę, oraz w formie okazjonalnej,
czyli w różnych sytuacjach dnia pobytu dziecka w przedszkolu ( zabawy
kołowe, gry i zajęcia stolikowe, zabawy tematyczne, czynności
samoobsługowe, spacery, zabawy na placu- w języku angielskim ). 
Zajęcia pokazowe dla rodziców oraz obserwacje zachowań dzieci podczas
tych zajęć pozwalają stwierdzić ,że zainteresowanie dzieci nauka języka
angielskiego jest duże, w stopniu zadawalającym rozumieniem mowy biernej
oraz próby nawiązywania kontaktów w języku angielskim.
Dodatkowo w każdej grupie 1 raz w tygodniu prowadzone są zajęcia
korekcyjne , zajęcia ruchowo muzyczne oraz w ramach wolontariatu zajęcia
ogólnorozwojowe - fizyczne . 
Również te zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci i
rodziców .Umiejętności i nabyta sprawność prezentują dzieci na
organizowanych imprezach i  uroczystościach.
Instruktorzy tych zajęć pan Marcin Mrozek ( zaj korekcyjne i
ogólnorozwojowe ) oraz pan Wojciech Furtak ( zaj ruchowo muzyczne)
legitymują się wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym oraz odpowiednimi
kwalifikacjami do prowadzenia tych zajęć.
 
Podczas zajęć zapewniona jest opieka nauczyciela grupy.
Realizacja zajęć dodatkowych nie uszczupla godzin realizacji podstawy
Programowej ,której czas realizacji jest wydłużany proporcjonalnie
każdego dnia o realizowane zajęcia dodatkowe.
 
Fundusze na realizacje zajęć dodatkowych oraz na zapewnienie opieki
dzieciom podczas zajęć zostały do budżetu przedszkola przekazane przez
Organ prowadzący przedszkole ( Burmistrz Małomic i Rada Miejska) z
budżetu Gminy.
 
Władze Małomic dbają o wszechstronny rozwój dzieci i nie szczędzą na
to funduszy.