Statystyki

  • Odwiedziło nas: 468789
  • Do końca roku: 67 dni
  • Do wakacji: 242 dni

Kontakt

Zajęcia dodatkowe


Ze względu na epidemie od 01.09.2020 zajęcia dodatkowe t.j.rytmika,korekcyjne i logopedyczne, prowadzone
przez instruktorów z zewnątrz, zgodnie z decyzją rodziców zostały zawieszone do odwołania

Dodatkowo w każdej grupie 1 raz w tygodniu prowadzone są zajęcia
korekcyjne , zajęcia ruchowo muzyczne oraz w ramach wolontariatu zajęcia
ogólnorozwojowe - fizyczne . 
Również te zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci i
rodziców .Umiejętności i nabyta sprawność prezentują dzieci na
organizowanych imprezach i  uroczystościach.
Instruktorzy tych zajęć pan Marcin Mrozek ( zaj korekcyjne i
ogólnorozwojowe ) oraz pan Wojciech Furtak ( zaj ruchowo muzyczne)
legitymują się wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym oraz odpowiednimi
kwalifikacjami do prowadzenia tych zajęć.
 
Podczas zajęć zapewniona jest opieka nauczyciela grupy.
Realizacja zajęć dodatkowych nie uszczupla godzin realizacji podstawy
Programowej ,której czas realizacji jest wydłużany proporcjonalnie
każdego dnia o realizowane zajęcia dodatkowe.
 
Fundusze na realizacje zajęć dodatkowych oraz na zapewnienie opieki
dzieciom podczas zajęć zostały do budżetu przedszkola przekazane przez
Organ prowadzący przedszkole ( Burmistrz Małomic i Rada Miejska) z
budżetu Gminy.
 
Władze Małomic dbają o wszechstronny rozwój dzieci i nie szczędzą na
to funduszy.