Statystyki

  • Odwiedziło nas: 544399
  • Do końca roku: 219 dni
  • Do wakacji: 29 dni

Kontakt

Zajęcia dodatkowe

Dodatkowo w każdej grupie raz w tygodniu prowadzone są zajęcia
korekcyjne oraz, w ramach wolontariatu, zajęcia
ogólnorozwojowe - fizyczne. 

Również te zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci i
rodziców. Umiejętności i nabyta sprawność prezentują dzieci na
organizowanych imprezach i  uroczystościach.
Instruktorzy tych zajęć m. in. Pan Marcin Mrozek ( zaj korekcyjne i
ogólnorozwojowe)  legitymują się wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym oraz odpowiednimi
kwalifikacjami do prowadzenia tego typu zajęć.
 
Podczas zajęć zapewniona jest opieka nauczyciela grupy.
Realizacja zajęć dodatkowych nie uszczupla godzin realizacji podstawy
Programowej, której czas realizacji jest wydłużany proporcjonalnie
każdego dnia o realizowane zajęcia dodatkowe.
 
Fundusze na realizacje zajęć dodatkowych oraz na zapewnienie opieki
dzieciom podczas zajęć zostały do budżetu przedszkola przekazane przez
Organ prowadzący przedszkole ( Burmistrz Małomic i Rada Miejska) z
budżetu Gminy.
 
Władze Małomic dbają o wszechstronny rozwój dzieci i nie szczędzą na
to funduszy.