Statystyki

  • Odwiedziło nas: 348332
  • Do końca roku: 149 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kontakt

"Śniadanie wróbli"- teatrzyk sylwet

Mama wróblowa siedzi z dwoma wróbelkami z dala od okna. Wróbelki przytulone do siebie drżą z zimna.

Wróblowa     Przytulcie się do mnie , dzieci.

Wróbelek 1.   Czemu słońce dziś nie świeci?

Wróbelek 2.   Czemu ciągle wieje wiatr?

Wróblowa       Bo jest zima i śnieg spadł.

Wróbelek 1.   Lecz jedzenia nie ma wcale...

Wróblowa      Pofruniemy trochę dalej,

                         tam gdzie widać w domu okno....

(Fruną w kierunku okna, siadają przy nim i drżą z zimna)

Wróbelek 2      Ciągle mi skrzydła mokną.

Wróbelek 1.     Ludzie w domu sobie siedzą,

                           różne rzeczy sobie jedzą...

Wróbelek 2.    Czy coś od nich dostaniemy?

                           I śniadanie wreszcie zjemy?

Wróblowa        Wierzcie mamie, nie zapomną o nas dzieci...

(Okno otwiera się, a w nim ukazuje się dwoje dzieci, wróble podfruwają bliżej)

Dziewczynka     Zobacz, Tomku, wróbel leci!

Tomek                Za nim drugi oraz trzeci!

Dzieci razem     Hej, wróbelki! Ziarno dla was już sypiemy

Wróble razem   Dziękujemy, chętnie zjemy

(Dziobą wysypane ziarenka)