Statystyki

  • Odwiedziło nas: 351174
  • Do końca roku: 140 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kontakt

"Kolorowe kalosze"

1. Zabawa "Szukamy pary"- rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami porządkowymi

Nauczyciel układa przed  dziećmi  pomieszane sylwety kolorowych kaloszy w różne wzory.

Zadaniem dzieci jest dobrać je w pary i uzasadnić swój wybór.

* O którym kaloszu myślę" - nauczyciel przypina do tablicy pięć sylwet kaloszy.

Dzieci liczą kalosze, a następnie umieszczają pod nim kartoniki z odpowiednia liczą kropek zgodnie z miejscem kalosza w szeregu-pod pierwszym kartonik z jedną kropką, pod drugim z dwiema itd.

*Opisują wygląd poszczególnych kaloszy, stosując  liczebniki porządkowe: pierwszy kalosz jest...drugi jest...

*Podają, który w szeregu to kalosz opisywany przez nauczyciela, np trzeci, piąty

*Policz i ułóż -układają przed sobą tyle patyczków, ile kaloszy ułoży przed nim nauczyciel

*Który to kalosz?-nauczyciel przypina w różnych miejscach sali obrazki kaloszy oznaczone kropkami od 1-5. Dzieci poruszają się po sali w rytm tamburynu. Podczas przerwy w grze słuchają, ile razy nauczyciel uderzy w bębenek. Odszukują obrazek, z taką samą liczbą kropek jak liczba usłyszanych uderzeń, i siadają pod nim.

*Dopełniamy do 5-dzieci otrzymują paski papieru z różną liczbą naklejonych kaloszy. Zadaniem dzieci jest dokleić tyle kaloszy, aby wszystkich było 5