Statystyki

  • Odwiedziło nas: 351183
  • Do końca roku: 140 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kontakt

"Duże i małe koty"-porównywanie zbiorów równolicznych

1. Ćwiczenia klasyfikacyjne.

Nauczyciel układa przed dziećmi sylwety małego i dużego domku oraz pomieszane sylwety małych i dużych kotków.

-dzieci określają, w którym domku będą mieszkały małe, a którym duże koty.

-wybierają koty małe i układają je pod sylwetą małego domku; duże układają pod dużym domkiem. Przeliczają, ile kotów mieszka w małym, a ile w dużym domku.

-ćwiczenia w liczeniu.

Nauczyciel pokazuje kartonik z różną liczbą kropek, dzieci układają pod sylwetami domku odpowiednią liczbę kotów małych i dużych, zgodnie z liczba kropek na kartoniku.Określają, którymi z kolei są małe, którymi -duże kotki.

-nauczyciel rozdaje dzieciom emblematy przedstawiające małe i duże koty. Dzieci biegają swobodnie po sali. Na mocne uderzenie w tamburyn zatrzymują się i dobierają  się w pary:mały kot i duży kot. Następnie ustawiają się w dwóch rzędach naprzeciwko siebie -koty małe w jednym, a duże w drugim; podają sobie ręce ( zabawa ma pomóc dzieciom ustalić, w którym z porównywanych zbiorów jest więcej elementów). Dzieci określają , których kotów jest więcej. Nauczyciel zwraca uwagę, że nie trzeba przeliczać, bo ustawienie w pary pokazuje oraz pozwala określić, ile jest kotów małych i dużych.

2. Ćwiczenia graficzne "Kotki i miseczki"

Dzieci otrzymują kartki z narysowanymi sylwetami kotów i miseczek; łączą liniami w różnych kolorach kota z miseczką. tworząc pary, i określają, czego jest więcej-kotów czy miseczek.

Kolorują rysunki.