Statystyki

  • Odwiedziło nas: 582959
  • Do końca roku: 143 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kontakt

JAKI JESTEM? 30.09 - 04.10.2013r.

TEMATYKA KOMPLEKSOWA: JAKI JESTEM?

 

1. MAMY URODZINY - WYPOWIADANIE SIĘ NA TEMAT URODZIN, DATY, ICH SPOSOBÓW OBCHODZENIA

2. MOJE IMIĘ - ZAPOZNANIE Z ZAPISEM GRAFICZNYM SWOJEGO IMIENIA

3. CZĘŚCI NASZEGO CIAŁA - NAZYWANIE I WSKAZYWANIE WYMIENIONYCH CZĘŚCI CIAŁA

4. JESTEŚMY PRZEDSZKOLAKAMI - ROZWIJANIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ I POCZUCIA RYTMU

5. MAŁE CZYŚCIOSZKI - WDRAŻANIE DO DBANIA O CZYSTOŚĆ SWOJEGO CIAŁA

 

PROGRAM:

OPOWIADANIA E. KANIEWSKIEJ „SZUFLADA”

RYMOWANKA „JESTEM SOBIE PRZEDSZKOLACZEK”

PIOSENKA „NIE CHCĘ CIĘ ZNAĆ” (AUTORZY NIEZNANI)

PIOSENKA „W NASZYM PRZEDSZKOLU” (M. ROSIŃSKA, J. WASOWSKI)

NAUKA RYMOWANKI „ MÓJ MAŁY…”

SŁUCHANIE PIOSENKI „ KOT JEST CZYSTY” (R. PISARSKI, F. RYBICKI)

 

 

PRACE PLASTYCZNE:

„TAKIE-COSIE”  - TWÓRCZE LEPIENIE Z PLASTELINY

„ZACZAROWANY BILECIK” – OZDABIANIE WEDŁUG POMYSŁU BILECIKU ZE SWOIM IMIENIEM

„ KOLOROWY RĘCZNIK” – OZDABIANIE KREDKAMI ŚWICOWYMI

 

 

 

ZABAWY: RUCHOWE – TWÓRCZE, MANIPULACYJNE, Z IMIONAMI, GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA, KLASYFIKACYJNE,  PALUSZKOWE, ORIENTACYJNO – PORZĄDKOWE, MUZYCZNO – RUCHOWE, SŁUCHOWE, RYTMICZNE, NAŚLADOWCZE, NAŚLADOWCZE Z ELEMENTEM SKOKÓW, SŁOWNE, W KĄCIKACH ZABAW, INDYWIDUALNE I ZESPOŁOWE

 

OBSERWACJE  DOTYKOWE:  NIE MA ŻYCIA BEZ POWIETRZA