Statystyki

  • Odwiedziło nas: 634763
  • Do końca roku: 21 dni
  • Do wakacji: 195 dni

Kontakt

CZYM POJECHALIŚMY NA WAKACJE 09.09.2013 - 13.09.2013r.

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:  CZYM POJECHALIŚMY NA WAKACJE

  1. 1.     WYSPA SKARBÓW – ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ, ZACHĘCANIE DO UCZESTNICTWA W ZABAWACH TWÓRCZYCH 
  2. 2.     POZNAJEMY POJAZDY - POZNANIE I WYMIENIANIE RÓZNYCH ŚRODKÓW LOKOMOCJI, TAKŻE W WIERSZU
  3. 3.     LICZYMY WAKACYJNE SKARBY – ROZPOZNAWANIE RÓŻNIC ILOŚCIOWYCH I WSKAZYWANIE WIĘKSZEJ LICZBY W ZBIORZE
  4. 4.     CZTERY KOŁA – UMUZYKALNIANIE DZIECI, PORUSZANIE SIĘ ZGODNIE Z RYTMEM
  5. 5.     ŚWIATŁA SYGNALIZATORA – ZAPOZNANIE Z ZASADAMI BEZPIECZNEGO PRZECHODZENIA PRZEZ JEZDNIĘ WYMIENIANIE NAZW KOLORÓW SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

PROGRAM:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         OPOWIEŚĆ RUCHOWA „PODRÓŻ STATKIEM  NA WYSPĘ SKARBÓW”                                                                                                                                                                                                                                                                                                SŁUCHANIE WIERSZA J. PAPUZIŃSKIEJ PT: „ MÓJ SAMOCHÓD”                                                                                                                                                                                    ZAPOZNANIE Z PIOSENKĄ „LEŚNA MUZYKA” (K. BAYER)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SŁUCHANIE PIOSENKI : „ CZTERY KÓŁKA”                                                                                                                                                                                                           INSCENIZACJA D. GELLNER:  „ŚWIATŁO SYGNALIZATORA”,

PRACE PLASTYCZNE:                                                                                                                                                                                                                                                  KOLOROWY POCIĄG – KOLOROWANIE UMÓWIONYMI  KREDKAMI ŚWIECOWYMI FIGUR GEOMETRYCZNYCH                                                                                                 POCZTÓWKA Z PODRÓŻY – OZDABIANIE RAMKI                                                                                                                                                                                                 PAPIERKOWY SAMOCHÓD – WYPEŁNIANIE RYSUNKU SAMOCHODU KAWAŁKAMI KOLOROWEGO PAPIERU

 

ZABAWY:                                                                                                                                                                                                                                                                LOTERYJKA DŹWIĘKOWA, MUZYCZNO – RUCHOWE, TWÓRCZE, RUCHOWE, GRAFICZNE, Z PIŁKĄ I KRZESEŁKIEM, KSZTAŁCĄCE POPRAWNĄ WYMOWĘ, RUCHOWO – NAŚLADOWCZE, DYDAKTYCZNE, Z KLOCKAMI, SYLABIZACYJNE, ORIENTACYJNO – PORZĄDKOWE,  MANIPULACYJNO – KONSTRUKCYJNE, AKTYWIZUJĄCE ZMYSŁY, INDYWIDUALNE, GRUPOWE, W KĄCIKACH ZABAW, NA PLACU PRZEDSZKOLNYM, NA SPOSTRZEGAWCZOŚĆ, ZE WSTĄŻKĄ Z BIBUŁY, GRAFOMOTORYCZNE, SŁOWNE