Statystyki

  • Odwiedziło nas: 634707
  • Do końca roku: 21 dni
  • Do wakacji: 195 dni

Kontakt

PIERWSZY RAZ W PRZEDSZKOLU 02.09.2013 - 06.09.2013r.

TEMATYKA KOMPLEKSOWA: PIERWSZY RAZ W PRZEDSZKOLU

 

  1. 1.     POZNAJMY SIĘ I NASZE ZNACZKI – WYMIENIA IMIONA KOLEGÓW, ROZPOZNAJE SWÓJ ZNACZEK I WIE, GDZIE MOŻEMY GO       ZOBACZYĆ
  2. 2.     NASZA SALA – WYMIENIA KĄCIKI ZAINTERESOWAŃ W SALI I KORZYSTA Z ZABAWEK
  3. 3.     NASZE ZABAWKI – RYTMICZNIE KLASZCZE I ILUSTRUJE PIOSENKĘ RUCHEM
  4. 4.     UCZYMY BAWIĆ SIĘ RAZEM – NAZYWA POMIESZCZENIA ZNAJDUJĄCE SIĘ W BUDYNKU,
  5. 5.     BAWIMY SIĘ WSPÓLNIE – SŁUCHA OPOWIADANIA I WYMIENIA POZYTYWNE I NEGATYWNE ZACHOWANIA SIĘ POSTACI

 

PROGRAM:

SŁUCHANIE RYMOWANKI ”KTO JEST W PRZEDSZKOLU”,

SŁUCHANIE WIERSZA I. SALACH „PORZĄDKI”,

ZAPOZNANIE Z PIOSENKĄ „NASZE ZABAWKI” M. STANIEK,

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH R. LABANA,

SŁUCHANIE OPOWIADANIA „W OGRODZIE KRÓLA SŁOŃCE”

 

PRACE PLASTYCZNE:

„MOJE EMOCJE” - MALOWANIE SWOICH EMOCJI KREDKAMI,

„ULUBIONA ZABAWKA”- KOLOROWANIE RYSUNKÓW ZABAWEK KREDKAMI ŚWICOWYMI,

„TWORZYMY WŁASNY OGRÓD” – PRZYKLEJANIE WIÓREK KILKU KOLORÓW MYDEŁ NA SZABLONIE KWIATÓW JESIENNYCH,

„SŁONIK FELIKS” – MALOWANIE PALCEM I WATĄ

 

ZABAWY:

ZAPOZNAWCZE, RUCHOWE, RUCHOWO – NAŚLADOWCZE, NAŚLADOWCZE, ROZWIJAJĄCE ZMYSŁY, PORZĄDKOWE, ORIENTACYJNO – PORZĄDKOWE, IMPROWIZACYJNE, DRAMY, MUZYCZNO – RUCHOWE, SŁOWNE, BURZE MÓZGÓW, INDYWIDUALNE, GRUPOWE, W KĄCIKACH ZABAW, NA PLACU PRZEDSZKOLNYM

 

OBSERWACJE  DOTYKOWE: BADAMY MYDŁO