Statystyki

  • Odwiedziło nas: 560651
  • Do końca roku: 184 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kontakt

Treści programowe

Tematyka kompleksowa na miesiąc wrzesień

 

  1.                   „Pierwszy raz w przedszkolu”
  2.                   „Nadeszła jesień”

 

 

 

Treści programowe

TO JA

Podawanie informacji o sobie

-podawania imienia

Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych

-rozbieranie i ubieranie się

-korzystanie z toalety

 

NASZA GRUPA

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie

-poznawanie imion dzieci w grupie

-przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad w grupie

Rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji

-podejmowanie prób wspólnych zabaw

 

POZNAJEMY PRZYRODĘ

-obserwowane środowiska przyrodniczego

-rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw, owoców, zwierząt leśnych

 

 

 

 

 

Zabawa ze śpiewem

„Paluszek”

Tu paluszek, tu paluszek

kolorowy mam fartuszek.

Tu jest rączka

a tu druga.

A tu oczko do mnie mruga.

 

Tu jest buźka

tu ząbeczki .

Tu wpadają cukiereczki.

Tu jest nóżka

i tu nóżka.

Chodź zatańczyć jak kaczuszka.

 

 

Piosenka

„Krasnoludki”

 

  Szara jesień języka Tuptusia

Chcemy być zdrowi

Przygotowanie do zimy

Baśnie i bajki na deszczowe dni

 

Treści programowe-Listopad

Poznajemy przyrodę

Jesień

-obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późna jesienią,występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu

Dbamy o nasze zdrowie

Dbałość o higienę

-Dbanie o higienę poprzez

  • codzienne mycie całego ciała
  • mycie zębów po posiłkach
  • mycie rak , zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu

Interesujemy się książką

Wzbudzenie zainteresowania literaturą

-słuchanie wierszy opowiadań

-odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego

-recytowanie krótkich wierszy indywidualnie i zespołowo

 

 

Wiersz L. Marjańskiej „Zabawa chmurek”

 

Goniły się po niebie chmurki,

śmiały się turlały

 z górki na pazurki.

Aż siwa pani Chmura

zmarszczyła nos i rzekła:

-Oj, panienki,

zabrudzicie swoje sukienki!

Potem niejedna zapłacze jeszcze.

-I co, i co?-pytały chmurki

-I spadnie na ziemię deszczem.

 

Piosenka „Deszczyk”

I. Kapie deszczy z nieba

kap,kap,kap!

A wesołe dzieci nucą tak:

    

 Refren

My się deszczu nie boimy

z parasolem dziś chodzimy.

Złap, nas, złap!

Deszczu złap!

  1. Dzieci liczą krople,

kap, kap, kap!

A wesołe dzieci nucą tak.