Statystyki

 • Odwiedziło nas: 559260
 • Do końca roku: 187 dni
 • Do wakacji: -3 dni

Kontakt

Treści programowe

                                         MIESIĄC WRZESIEŃ

 

 

                                  TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 

 1. WITAJCIE W PRZEDSZKOLU
 2. DROGA DO PRZEDSZKOLA
 3. NADESZŁA JESIEŃ
 4. CO ROBIĄ ZWIERZĘTA JESIENIĄ?

 

 

                TREŚCI PROGRAMOWE:

 

 

- poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy

- przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

- poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych.

- zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek.

- oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich;  wyjaśnienie zjawiska usychania liści.

- rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach.

- pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana, jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy.

 

 

 

    Piosenka  „Uwaga – czerwone światło”!

 

 

 

I  Czy to duże miasto,

wioska czy osada,

kto uważnie chodzi,

ten pod nic nie wpada!

Kolorowe światła

 obok skrzyżowania:  

jedno iść pozwala,

drugie iść zabrania

Bądźmy uważni!

Bądźmy ostrożni!


    II   Przejście przez ulicę

            Nie jest trudną sprawą:

         Najpierw spójrzmy  w lewo,

         Potem spójrzmy w prawo.

         Jeśli nic nie jedzie,

         można iść bezpiecznie.

         Ten drogowy przepis

         trzeba znać koniecznie!

         Bądźmy uważni!

         Bądźmy ostrożni!

 

III      Ten czerwony sygnał

         przejść nam nie pozwala,

         gdy czerwonym okiem

         patrzy na nas z dala.

        A zielony sygnał

        oko ma zielone,

         mówi: Bardzo proszę

         przejść na drugą stronę!

         Bądźmy uważni!

         Bądźmy ostrożni!

 

 

          Wiersz „Skarby jesieni”


A czy wiecie, co to „skarby jesieni”?

Piękne jabłko, co się w sadzie rumieni,

garść orzechów na leszczynie zebranych,

spadające z wysoka kasztany,

pełne maku słodkiego makówki

i czepliwe, łopianowe główki.

Strąk fasoli, kapusty łuszczyny

i czerwone jagody kaliny,

i na klonach nasionka skrzydlate,

 co  z jesiennym ścigają się wiatrem.

                                             H. Ździtowiecka                                          Miesiąc Październik

 

 

  TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 

 1. JESIEŃ W SADZIE
 2. JESIEŃ NA DZIAŁCE
 3. O SOBIE SAMYM
 4. NASZE ZMYSŁY

 

  

  TREŚCI PROGRAMOWE:

 

–        rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad;

–        poznawanie wybranych owoców egzotycznych;

–        rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, po zapachu;

–        dążenie do zrozumienia wartości moralnych, takich jak: dobro, szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, sprawiedliwość, szczęście, piękno;

–        dbanie o narządy zmysłów poprzez: dobre oświetlenie miejsc zabaw, pracy; unikanie hałasu samemu też nie będąc jego źródłem, wietrzenie pomieszczeń.

 

 

 

 

 

                    Wiersz „Pod drzewami” D. Gellner

 

Siedzi jesień                                                                Siedzi jesień

pod jabłonią,                                                              pod drzewami,

 jabłka jej                                                                   sad jej dzwoni                                                           

nad głową dzwonią.                                                   za uszami,

A gdy gruszą wiatr poruszy,                                      więc zatkała uszy watą.

dzwonią gruszki.                                                       Czy to prawda?

Gdzie? Na gruszy.                                                     Co wy na to?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Piosenka „Owocowe przysmaki”

 

 

 1. 1.                  Mamy dziś apetyt wielki                                  2. Już złociste gruszki wiszą

na śliweczki słodkie                                             na złocistej gruszy

nazbieramy do koszyczka                                    zaraz wpadną w nasze ręce

w sadzie za tym płotkiem.                                   gdy je wiatr poruszy.

 

    Ref: Mniam, mniam                                                 Ref: Mniam, mniam....

            trala la

            jesień nam śliweczki da } 2

 

       3.  Na jabłoni ładnie rosną

            rumiane jabłuszka

            potrząsniemy gałązkami

            wpadną do fartuszka

          

           Ref: Mniam, mniam.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      MIESIĄC LISTOPAD

 

 

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 

 1. JESIENNE NASTROJE
 2. POLSKA MOJA OJCZYZNA
 3. DBAMY O ZDROWIE
 4. MOJE DOMOWE ZWIERZĄTKO

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 

–        obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią;

–        wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt;

–        rozwijanie poczucia przynależności narodowej, stosowanie zwrotów: Jestem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po polsku.

–        podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu;

–        dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu;

–        ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu);

–        poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie ich, wizyty u weterynarza, zapewnienie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer.

 

 

                                    

 

                         „Piosenka o parasolu”

  

                               1. Stał parasol koło ściany

                                   przekszywiony zapłakany

                                   chlip chlip chlap chlip chlip chlap

                                   Nos drewniany wygiął w rurkę

                                   a łzy wkoło ciekną ciurkiem

                                   chlip chlip chlap chlip chlip chlap

 

                                    Ref.: Chlip chlip chlap ciap.....

 

                               2. Wycieraczka rzekła panie kiedy

                                   wreszcie pan przestanie

                                   ciap ciap ciap ciap ciap

                                   Gdy pan płakać chce nad

                                   sobą to nie na mnie ale obok

                                   ciap ciap ciap

 

 

 

                                  3. Dzisiaj słota kapuśniaczek

                                      nie dziwota że pan płacze

                                      chlip chlip.......

                                      Nosa wytrzeć też nie mogę

                                      muszę płakac na podłogę

 

                                   Ref.: Chlip, chlip chlap ciap ciap....

 

                                   4. W każdą pluchę zawieruchę

                                       Nie ma na mnie nitki suchej

                                       chlip chlip chlap

                                       Potem w kącie stoję co dzień

                                       chciałbym wyjść i przy pogodzie

 

                                   Ref.: Chlip, chlip, chlap....

 

 

                                                

                                           Wiersz Katechizm małego Polaka

 

                                             Kto ty jesteś : Polak mały

                                             Jaki znak twój : orzeł biały

                                             Gdzie ty mieszkasz: między swymi

                                             W jakim kraju: w polskiej ziemi

                                             Czym ta ziemia mą Ojczyzną

                                             Czym zdobyta: krwią i blizną

                                             Czy ją kochasz: kocham szczerze

                                             A w co wierzysz w Polskę wierzę !!!

GRUDZIEŃ

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 

 1. TUTAJ ROSŁY PAPROCIE   

 2. NADCHODZI ZIMA

 3 ŚWIĘTA, ŚWIĘTA...  ( 2 TYGODNIE )

 

      TREŚCI PROGRAMOWE:

Takie same treści programowe realizowane są w grupie 5-latków i w grupie 5-6 latków

 • poznawanie historii powstania węgla kamiennego, jego właściwości;
 • poznawanie wybranych zwierząt (dinozaurów) i roślin (np. paproci);
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą;
 • poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich;
 • poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu;
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia;
 • tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

                                                                                                                       WIERSZ DO NAUKI

 

 „ POWITANIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”

 

Święty Mikołaju, bardzo się cieszymy.

Od dawna czekamy na Twe odwiedziny.

Od dawna jesteśmy grzeczni, że aż strach!

Nie broimy we dnie, nie broimy w snach.

Wszystkie polecenia dokładnie spełniamy,

dobrze się uczymy i słuchamy mamy.

I co powiesz na to, Święty Mikołaju?

Zostań tutaj z nami, będzie Ci jak w raju. (…)


Piosenka

Bosy pastuszek


Był pastuszek bosy ,na fujarce grał
w górach pasał owce i w szałasie spał.
Nagle aniołowie z nieba w bieli przyfrunęli
obudzili go gdy spał, gdy spał.
Obudzili go gdy spał, gdy spał.

Dziś do Betlejem trzeba nocą iść,
bo narodzenia czas wypełnił dni,
tam gdzie stajenka razem z bydlątkami
leży dzieciąteczko i na sianku śpi.
Świat na to czekał wiele już lat
i narodzenia dziś wita czas,
biegnij pastuszku jasną drogą, niebo płonie,
na niebie pierwszej gwiazdy blask,
na niebie pierwszej gwiazdy blask.

Był pastuszek bosy, zimne nóżki miał,
ale dobry anioł piękne butki dał.
Wziął pastuszek owce, pobiegł
tak jak wiatr przed siebie,
a na niebie blask od gwiazd, od gwiazd.
A na niebie blask od gwiazd, od gwiazd.

Dziś do Betlejem trzeba nocą iść,
bo narodzenia czas wypełnił dni,
tam gdzie stajenka razem z bydlątkami
leży dzieciąteczko i na sianku śpi.
Świat na to czekał wiele już lat
i narodzenia dziś wita czas,
biegnij pastuszku jasną drogą, niebo płonie,
na niebie pierwszej gwiazdy blask,
na niebie pierwszej gwiazdy blask.


 

                                                                                                                                 Styczeń

 

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 

 1.   ZWIERZĘTA SĄ GŁODNE
 2.  ZABAWA NA ŚNIEGU
 3.  ODWIEDZILI NAS BABCIA I DZIADZIUŚ

 

 TREŚCI PROGRAMOWE:

 

 • dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych zimowych warunkach;
 • nazywanie ptaków odwiedzających karmnik;
 • świadome i konsekwentne unikanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu;
 • uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów;
 • organizowanie świąt o charakterze rodzinnym.

 Wiersz do nauki

 

„Przyjechała do nas zima”

 

 Zima, zima wkoło                                          Śnieżki lecą wkoło,

  bawcie się wesoło.                                        Bawmy się wesoło.

      Sanki, łyżwy, mówię wam,                            Rzucasz ty, rzucam ja,

      dużo uciech dają nam.                            Niech zabawa ciągle trwa.   

 

   K. Baye

 

 

 Kiedy babcia była mała
To sukienkę i fartuszek krótki miała.
Małe nóżki, chude rączki,
i lubiła jeść cukierki oraz pączki.

I co, i co, że babcia nam urosła,
że lat ma trochę więcej niż ja i brat i siostra.
I co, i co to ważne, że mam babcię,
że bardzo kocham ją
i śpiewać lubię z nią.

A gdy dziadek był malutki.
To nie nosił adidasów tylko butki.
Nie miał wąsów ani brody
no i nie chciał jeść marchewki, tylko lody.

I co, i co, że dziadek urósł trochę,
że lat ma trochę więcej
niż dwa plus trzy plus osiem.
I co, i co, to ważne, że mam dziadka,
że bardzo kocham go
i lat mu życzę sto.

Dawno temu babcia z dziadkiem
w piaskownicy się kłócili o łopatkę.
Dziś na spacer idą sobie,
a gdy wrócą ja im kawę dobrą zrobię.

I co, i co, że trochę nam urośli,
że nie są dzieciakami,
że ważni z nich dorośli.
I co, i co, to ważne że są z nami,
niech żyją długi czas
i zawsze lubią nas.

                                                                                                                   

                                                                  LUTY

Od 01.02. 2016r. do 29.02.2016r.  realizowany jest projekt „ Kosmos – Podróż  Kosmiczna”.

CELE OGÓLNE PROJEKTU:

- budowanie wiedzy o Kosmosie ( w szczególności o pojazdach i podróżach kosmicznych)

- wzbogacanie dziecięcego słownika o pojęcia związane z Kosmosem

- rozwijanie zainteresowania pracą kosmonauty, inżyniera

- rozwijanie umiejętności korzystania z urządzeń technicznych, poznanie zasad ich działania

- rozwijanie  umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji

- kształtowanie postawy badawczej, zainteresowanie światem nowoczesnych badań i                                    technologii

- tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie

- rozwijanie języka w aspekcie komunikacyjnym.

PIOSENKA

               „  Podróż kosmiczna”

Nie samolotem, helikopterem,

Nie odrzutowcem ani rowerem,

Tylko rakietą wnet wyruszymy,

Świat księżycowy zobaczymy.

Ref. Podróż kosmiczna, to fajna sprawa,

        pełna jest przygód, bardzo ciekawa,

        załóż kosmiczne swoje ubranie

       i wyrusz z nami na zwiedzanie.

       Już kosmonauci przygotowani,

       w kombinezony wszyscy ubrani,

       nasz wahadłowiec w górę się wzbija,

       Ziemie maleńką szybko omija.

Ref…………………………………………………..

Łazik kosmiczny już na nas czeka,

Kto więc wyrusza niechaj nie zwleka.

Drzwi wahadłowca wnet uchylimy,

I Księżyc z bliska zobaczymy.

Ref…………………………………………………..

WIERSZ

           „ Rakieta”

Czy wy wiecie, że w rakiecie najciekawsza podróż w świecie.

Proszę wsiadać do rakiety, nie potrzebne nam bilety.

Leć rakieto, szybko leć, gwiazdy z nieba chcemy mieć.

                                                                                                                  

                                                                                                                        MARZEC

Od 01. 03. 2016r. do 07. 03.. 2016r. realizacja projektu „Woda i przyroda”.

Cele ogólne:

- Zrozumienie faktu, iż człowiek jako cząstka przyrody jest z nią nierozerwalnie złączony, ma na nią wpływ i jest zależny od niej.

- Zachęcanie do prezentowania aktywnej postawy w odkrywaniu tajemnic świata przyrody i wobec jego problemów.

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. MIESIĄC  MUZYKA JEST WSZĘDZIE.
 2. WIOSNA, WIOSNA.
 3. WKRÓTCE WIELKANOC.

 TREŚCI PROGRAMOWE:

 poznawanie - wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach.

  - obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną.

 - zwiastunów wiosny.

- kultywowanie tradycji, zwyczajów, np. związanych ze świętami Wielkanocy.

 Piosenka Marzec czarodziej

 Chodzi marzec - czarodziej,
po chmurach, po lodzie.
Aż tu nagle hokus - pokus:
i już pączki na patyku
i już trawka na śnieżniku.
Och , ten marzec - czarodziej!Chodzi marzec - czarodziej,
Po chmurach, po lodzie.
Aż tu nagle hokus - pokus:
słońce rzuca swe błyskotki,
że aż mruczą bazie -kotki
Och, ten marzec -czarodziej!Chodzi marzec - czarodziej,
po chmurach, po lodzie.
Aż tu nagle hokus - pokus :
przez kałuże skaczą kaczki,
żółte kaczki - przedszkolaczki .
Och, ten marzec - czarodziej !

                                                                                         KWIECIEŃ

 TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 

 1. CHCIAŁBYM BYĆ SPORTOWCEM.
 2. CUDA I DZIWY.
 3. MALI STRAŻNICY PRZYRODY.
 4. JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM.

 

 

                                TREŚCI PROGRAMOWE:

 

–        uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkolnym).

–        poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego i powietrznego.

–        poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi.

–        nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych zabytków i miejsc.

 

 

                                            

                                                       Piosenka „Biedronka”

 

 1. Biedronka czerwono-czarna                                2. Popatrzcie chociaż na łąkę,

kolorowa być chciała.                                              barw jest na niej tysiące.

Tak bardzo się tym martwiła,                                  Ten kwiatek i tamten kwiatek

że czarno-czerwona była.                                        tak kolorowy ma płatek.

A inne owady wkoło                                               Stokrotki białe, różowe,

barwią świat kolorowo.                                           fiołki też kolorowe.

Na przykład śliczne motyle                                    Ten listek zielony, mały

kolorów mają aż tyle.                                              pożyczyć może by chciały.

  

  Ref.: I żółte, niebieskie ich skrzydła są całe,              Ref.: I żółte, zielone ich płatki są całe,

           w kolory śliczne ubrane.                                             w kolory śliczne ubrane.

           Niebieskie, brązowe, tak piękne są całe,                    Zielone, brązowe, tak piękne są całe,

           w kolory śliczne ubrane.                                             w kolory śliczne ubrane.

 

      3. Biedronka czerwono-czarna                                  Ref.: I żółte, zielone są tak kolorowe

          kolorowa być chciała.                                                     Wiosenne kwiatki na łące.

          Aż nagle malutki kwiatek                                               Zielone, brązowe – oddały swe płatki.

          oddał jej zielony płatek.                                                  Zmartwionej, małej biedronce.

          Stokrotka dała różowy,

          modrak dał modrakowy.

          I teraz biedronka mała

          bukiecik kolorów miała.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Wiersz J. Koczanowskiej „Gimnastyka”