Statystyki

  • Odwiedziło nas: 560690
  • Do końca roku: 184 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kontakt

ĆWICZENIA W PRZEDSZKOLU

Dnia 06. XI. 2014 r. w naszym Przedszkolu miała miejsce próbna ewakuacja.W ćwiczeniach wzięły udział wszystkie obecne w tym dniu dzieci i cały personel. Uczestnicy  ewakuacji na określony sygnał dźwiękowy- dźwięk dzwonka opuścili budynek wyznaczonym wyjściem ewakuacyjnym poza teren przedszkola. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Wszystkie dzieci i dorośli biorący udział w ćwiczeniach wypadli bardzo dobrze. Dzieci znają numery alarmowe służb  ratunkowych i wiedzą jak się zachować na wypadek pożaru i innej sytuacji kryzysowej. Słuchają poleceń dorosłych oraz wiedzą jak korzystać ze sprzętu przeciwpożarowego. W ćwiczeniach brali udział strażacy Państwowej Straży Pożarnej w  Szprotawie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Małomicach., nad całością czuwał komendant.