Statystyki

  • Odwiedziło nas: 560767
  • Do końca roku: 184 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kontakt

Grudzień 2021

Treści Edukacyjne - grudzień:

-        doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń;

-        doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;

-        poszerzanie wiedzy dzieci na temat historii Świętego Mikołaja;

-        rozwijanie umiejętności czytania globalnego;

-        doskonalenie rozumienia znaków graficznych i symboli;

-        kształtowanie znajomości rozmieszczania elementów na kartce pocztowej;

-        wprowadzenie litery Kk;

-        doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;

-        doskonalenie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie;

-        wprowadzenie liczby 6;

-        kształtowanie umiejętności słuchowych: wskazywanie kierunku, z którego dochodzi dźwięk;

-        doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;

-        kształtowanie poczucia empatii i troski;

-        rozwijanie sprawności manualnych;

-        poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych;

-        poszerzenie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy zawodów;

-        doskonalenie umiejętności dostrzegania i budowania związków przyczynowo-skutkowych;

-        doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw dawnych zawodów;

-        wprowadzenie litery Rr;

-        doskonalenie umiejętności planowania pracy plastycznej na kartce;

-        poszerzanie świadomości dzieci na temat korzyści wynikających ze współdziałania ludzi;

-        doskonalenie umiejętności projektowania prostych modeli;

-        wprowadzenie pojęcia matematycznego – długość;

-        doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń i planów;

-        kształtowanie nawyku pomagania innym w pracach domowych;

-        doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;

-        kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi;

-        doskonalenie umiejętności rozpoznawania przedmiotów różnymi zmysłami;

-        doskonalenie percepcji wzrokowej;

-        doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu;

-        wprowadzenie litery Ll;

-        doskonalenie motoryki małej;

-        doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów trzy-, czteroelementowych;

-        wprowadzenie liczby 7;

-        poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce;

-        doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat sposobów obchodzenia przez dzieci Bożego Narodzenia;

-        rozwijanie umiejętności muzycznych oraz plastycznych;

-        doskonalenie umiejętności logicznego myślenia;

-        rozwijanie sprawności fizycznej;

-        zachęcanie do utrzymywania więzi rodzinnych;

-        doskonalenie wiedzy dzieci na temat sposobów spędzania wolnego czasu z bliskimi;

-        kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w trakcie wizyty w gościach;

-        doskonalenie lateralizacji;

-        doskonalenie równowagi;

-        poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji spędzania Bożego Narodzenia na świecie;

-        doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw.

 

 

 

Zadania do codziennej realizacji:

  • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy
  • zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie
  • ćwiczenia ruchowe w ranku
  • zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych
  • słuchanie tekstów czytanych przez N.
  • zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych