Statystyki

  • Odwiedziło nas: 560663
  • Do końca roku: 184 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kontakt

Listopad 2021

Treści edukacyjne - listopad:

-        utrwalenie nazw członków rodziny;

-        wprowadzenie litery Mm;

-        doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zdjęć rodzinnych;

-        doskonalenie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic;

-        doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami czasu: dawniej, dziś i w przyszłości;

-        łączenie w pary przedmiotów starych i nowych;

-        kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych;

-        pogłębianie poczucia przynależności do rodziny;

-        wprowadzenie pojęcia drzewo genealogiczne; kształtowanie zrozumienia aspektów liczby 3;

-        kształtowanie wiedzy dzieci na temat zmian związanych z ruchami Ziemi (obiegowym i obrotowym);

-        doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;

-        utrwalanie informacji o zmianach zachodzących w przyrodzie;

-        poszerzanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych takich, jak powstawanie chmur;

-        doskonalenie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów i obserwacji;

-        doskonalenie motoryki małej;

-        poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krążeniem wody w przyrodzie;

-        doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych do tej pory liter;

-        przewidywanie i doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;

-        rozwijanie umiejętności klasyfikacji;

-        dostrzeganie zmian w pogodzie i ich oznaczanie;

-        wprowadzenie litery Dd;

-        doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;

-        poszerzanie wiedzy dzieci na temat różnic między zwierzętami;

-        wprowadzenie liczby 4;

-        wprowadzenie pojęć: ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby;

-        kształtowanie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic;

-        przypomnienie nazw zwierząt domowych;

-        kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach;

-        kształtowanie odpowiedzialności;

-        doskonalenie umiejętności pomagania zwierzętom;

-        doskonalenie umiejętności uczestnictwa w scenkach dramowych;

-        kształtowanie umiejętności rozróżniania fikcji od rzeczywistości;

-        doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych przedmiotów;

-        integrowanie grupy przedszkolnej;

-        utrwalenie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy;

-        doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych;

-        doskonalenie umiejętności podawania nazw zwierząt i ich domów;

-        uwrażliwienie na stereotypy związane z jesienią (np. jeż z jabłkiem);

-        wprowadzenie litery Yy na podstawie liczby mnogiej;

-        utrwalenie nazw zwierząt zapadających w sen zimowy lub hibernację;

-        utrwalenie nazw ptaków migrujących;

-        poszerzanie wiedzy geograficznej dzieci;

-        utrwalenie nazw zwierząt i sposobów na przetrwanie zimy;

-        doskonalenie umiejętności społecznych podczas pracy w grupach;

-        wprowadzenie liczby 5.

Zadania do codziennej realizacji:

•             zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy

•             zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie

•             ćwiczenia ruchowe w ranku

•             zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych

•             słuchanie tekstów czytanych przez N.

•             zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych