Statystyki

  • Odwiedziło nas: 582953
  • Do końca roku: 143 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kontakt

Listopad 2021

LISTOPAD 2021

Tydzień 1. LISTOPADOWE WSPOMNIENIA

Cele ogóle: rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie informacji o relacjach rodzinnych, doskonalenie czytania metodą sylabową, wprowadzenie litery m jak mapa, kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzina, rozwijanie percepcji wzrokowej, utrwalenie określeń najmłodszy, najstarszy, starszy od, młodszy od, kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, rozwijanie percepcji wzrokowej; stosowanie określeń ilustrujących następstwo czasu: wcześniej, później, na początku, następnie, na końcu, wprowadzenie cyfry i liczby 3, kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, rozwijanie percepcji słuchowej, ćwiczenie narządów artykulacyjnych, kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzina,  rozwijanie percepcji wzrokowej, rozwijanie słownika czynnego o pojęcie drzewo genealogiczne; doskonalenie umiejętności tworzenia drzewa genealogicznego swojej rodziny.

Drodzy Rodzice!

W minionym tygodniu dzieci kształtowały poczucie przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzina. Rozwijały myślenie przyczynowo-skutkowe na podstawie informacji o relacjach rodzinnych. Utrwalały umiejętność stosowania określeń: najmłodszy, najstarszy, starszy od, młodszy od, wcześniej, później, na początku, następnie, na końcu.

Dzieci uczestniczyły w zabawach dramowych, w małych grupach odgrywały scenki z życia rodzin. Z przyniesionych rodzinnych fotografii stworzyły ramkę na rodzinne zdjęcie oraz drzewo genealogiczne. Poznały literę M na podstawie słowa mapa i wykonały wiele ćwiczeń utrwalających sposób jej pisania w liniaturze. Doskonaliły umiejętność wysłuchiwania głosek i sylab w słowach oraz wyrazów w zdaniach. Poznały liczbę 3, uczyły się kreślić cyfrę 3 w powiększonej kratownicy.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko? Warto wspólnie pooglądać fotografie w rodzinnych albumach, porozmawiać na temat bliższych i dalszych członków rodziny, także tych, którzy zmarli. Można wspólnie z dzieckiem zrobić drzewo genealogiczne uwzględniające dalszych członków rodziny. W następnym tygodniu będą potrzebne: niebieski worek na śmieci, taśma klejąca, patyczki higieniczne, słoik, miska, butelka.

Tydzień 2. JESIENNA POGODA

Cele ogóle: poszerzanie wiedzy dzieci dotyczącej obiegowego ruchu ziemi, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie przemienności rytmu dzień – noc, poznanie zjawiska skraplania się pary wodnej i jego skutków dla środowiska przyrodniczego, Ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie na podstawie doświadczeń z wodą, rozwijanie myślenia operacyjnego – badanie stałości objętości płynów, : utrwalanie pojęć związanych ze zmianami pogody w cyklu pór roku, rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach dotyczących jesienniej pogody, wprowadzenie litery t jak termometr, kształtowanie rozumienia pojęcia prognoza pogody, odczytywanie i zapisywanie obserwacji dotyczących zjawisk atmosferycznych, ćwiczenie umiejętności prezentowania swojej pracy na forum grupy.

Drodzy Rodzice!

W minionym tygodniu dzieci rozwijały umiejętności matematyczne poprzez utrwalenie przemienności rytmu dnia i nocy. Zastanawiały się kiedy na niebie widać księżyc i gwiazdy, co się dzieje, gdy kończy się noc, kiedy słonce jest najwyżej na niebie, czy dzień lub noc mogą się zatrzymać. Rozmawiały o tym czym różni się dzień od nocy, co robimy w ciągu dnia (rano, w południe, wieczorem), a co robimy w nocy. Wysłuchały opowiadania Jedna srebrna kropla i zapoznały się z cyklem obiegu wody w przyrodzie. Uczestniczyły w zabawach ruchowych, słuchowych i plastycznych związanych z wodą i deszczem.

Eksperymentowały z wodą – poznały trzy stany skupienia wody, dowiedziały się, co pływa, a co tonie. Dzieci utrwalały pojęcia związane ze zmianami pogody w cyklu pór roku. Uczyły się odczytywać i zapisywać w formie graficznej swoje obserwacje dotyczących zmian temperatury i zjawisk atmosferycznych. Poznały literę T na podstawie słowa termometr i wykonały wiele ćwiczeń utrwalających sposób jej pisania w liniaturze. Doskonaliły umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, przeliczały sylab i głoski w słowach, przeliczały słowa w zdaniach.

 Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko? Warto w codziennych sytuacjach zwracać uwagę dziecka na prognozę pogody np. w telewizji, radiu lub internecie i wspólnie dopasować strój do warunków atmosferycznych. Warto porozmawiać na temat sposobów spędzania czasu w różnych porach dnia: co robimy rano, w południe, po południu, wieczorem, w nocy. W następnym tygodniu będą potrzebne: książki i albumy o zwierzętach domowych, patyczki do lodów, rolka po papierze toaletowym, pluszowy miś.

Tydzień 3.