Statystyki

  • Odwiedziło nas: 559249
  • Do końca roku: 187 dni
  • Do wakacji: -3 dni

Kontakt

Wrzesień 2021

TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MIESIĄC WRZESIEŃ:

1. W PRZEDSZKOLU

2. WAKACYJNE WSPOMNIENIA

3. JESTEŚMY BEZPIECZNI

4. DBAM O SIEBIE I O ŚRODOWISKO

 

TREŚCI PROGRAMOWE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

poznanie najbliższego otoczenia i niektórych pomieszczeń przedszkolnych; integracja grupy przedszkolnej przez wspólne zabawy ruchowe;

wyróżnianie i nazywanie elementów najbliższego otoczenia; utrwalenie zasad bezpieczeństwa; rozwijanie wyobraźni przestrzennej; rozwijanie pamięci wzrokowej i orientacji w przestrzeni podczas spaceru po przedszkolu zgodnie z instrukcją;

wprowadzenie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej; doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami; rozwijanie słownika czynnego i umiejętności wypowiadania się na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa; poszerzanie wiedzy dzieci na temat warunków zachowania bezpieczeństwa w placówce;

rozpoznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy (czytanie globalne); rozwijanie umiejętności klasyfikowania i definiowania obiektów; utrwalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała;

integrowanie grupy przedszkolnej, doskonalenie umiejętności interpersonalnych; rozwijanie umiejętności matematycznych przez identyfikowanie i nazywanie części ciała; doskonalenie umiejętności interpersonalnych poprzez podejmowanie zabaw zespołowych;

doskonalenie kompetencji językowych przez rozwijanie słownika czynnego (wymienianie charakterystycznych cech lata jako pory roku); usprawnianie percepcji wzrokowej – ćwiczenie spostrzegania polegające na wyróżnianiu szczegółów ilustracji z tła;

doskonalenie umiejętności prezentowania pamiątek z wakacji (tworzenie kącika wspomnień); rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia (ze względu na dwie cechy); ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;

poszerzanie wiedzy na temat różnych regionów Polski i świata w sposób pośredni (zdjęcia, pocztówki, wspomnienia z wakacji); rozwijanie zainteresowań czytelniczych – czytanie globalne, praca z mapą; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez poruszanie się według instrukcji słownej;

rozwijanie umiejętności matematycznych przez doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą i wskazywania kierunków na mapie; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe – poruszanie się według instrukcji słownej;

podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej – wyszukiwanie informacji w różnych źródłach; doskonalenie percepcji słuchowej – słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;

wprowadzenie liczby i cyfry 0; rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej; rozwijanie słownika czynnego – wyszukiwanie synonimów i rymów do słów: zero, nic, pusty; wprowadzenie pojęcia dom jako azyl, poczucie bezpieczeństwa – próby tworzenia pojęć ogólnych;

rozpoznawanie, identyfikowanie i nazywanie określonych symboli, np. niektórych znaków drogowych, instrukcji; przypomnienie zasad bezpiecznej jazdy na rowerze; ćwiczenie percepcji wzrokowej – różnicowanie podobnych kształtów liter; rozwijanie sprawności małej motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej;

utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabaw; rozwijanie pamięci wzrokowej; uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych – jak reagować w sytuacjach trudnych; doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów;

utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się w bezpośrednich i pośrednich (internet) kontaktach z innymi ludźmi; doskonalenie umiejętności interpersonalnych;

utrwalenie numerów telefonów alarmowych i sposobu korzystania z nich; wprowadzenie pojęcia pojazd uprzywilejowany; rozwijanie zainteresowań technicznych i sprawności manualnej;

rozwijanie umiejętności matematycznych, określanie lewej i prawej strony swojego ciała; wprowadzenie litery o na przykładzie wyrazu okulary;

polisensoryczne poznawanie świata; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę zdań;

rozwijanie umiejętności matematycznych związanych ze schematem ciała – rysunek postaci ludzkiej; rozumienie potrzeby dbania o higienę własnego ciała (profilaktyka); dzielenie się swoimi spostrzeżeniami; słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;

rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie w grupie; rozwijanie umiejętności matematycznych przez przeliczanie obiektów w najbliższym otoczeniu; wprowadzenie liczby i cyfry 1;

kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze; rozwijanie kompetencji językowych, określanie głoski w nagłosie słów o prostej budowie fonetycznej.

 

 

Pamiątki z wakacji

 

sł: Urszula Piotrowska

muz: Magdalena Melnicka-Sypko

 

Skąd te śmiechy, skąd te piski?

To plecaki i walizki.

Zgromadziły się na stacji,

bo już wracać czas z wakacji.

Były w górach i nad morzem,

żeglowały po jeziorze,

odwiedziły każdy kątek,

teraz wiozą moc pamiątek.

 

 

Ref.: Muszelki, bursztyny, z kory łódeczki,

kamyki i szyszki, śmieszne kubeczki,

latawce bez sznurka, wędki składane,

koszulki ze zdjęciem, piłki dmuchane.

Wszyscy dobrze wiedzą o tym,

że najmilsze są powroty.

A radości więcej mamy,

gdy jedziemy z pamiątkami.

Położymy je w szufladach,

będą chętnie opowiadać.

O słoneczku, plaży, lesie,

Kiedy przyjdzie słotna jesień.

 

Ref.: Muszelki, bursztyny, z kory łódeczki,

kamyki i szyszki, śmieszne kubeczki,

latawce bez sznurka, wędki składane,

koszulki ze zdjęciem, piłki dmuchane.

 

 

Plac zabaw

 

I Już w oczach radość, bo słońce świeci

na spacer pora iść.

Na placu zabaw jest dużo dzieci,

bawić się chodźmy dziś!

Ref.:

Plac zabaw, plac zabaw,

tu z kolegami poznasz zabaw sto.

Plac zabaw, plac zabaw,

w słoneczne dni odwiedzasz go!

II

Są tu drabinki i karuzela,

każdy się kręcić chce!

A w piaskownicy z mokrego piasku

babki zrobimy dwie.

III

Miło jest huśtać się na huśtawce,

wszyscy lubimy to, że hej.

Możemy puszczać barwne latawce,

wietrzyku, dla nich wiej!

IV

Ciekawi świata zawsze jesteśmy,

uczyć się każdy chce.

Bawić się świetnie na placu zabaw

możemy całe dnie!

 

 

TREŚCI EDUKACYJNE

JĘZYK ANGIELSKI

WRZESIEŃ 2021

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


♫♪♫♪ BODY ROCK ♫♪♫♪

 

Are you ready? Don’t be steady!

 It is time to move around.

Are you ready? Don’t be steady!

Listen to the rocky sound.

It is not a shock! It is body rock!

 

 Rock, rock, body rock!

Rock, rock, body rock!

 

 Stamp your feet to the beat,

Stamp your feet, one and two.

Stamp your feet to the beat,

Stamp your feet, me and you.

 

Rock, rock, body rock!

Rock, rock, body rock!

t

Shake your head as I said,

Shake your head, one and two.

 Shake your head as I said,

Shake your head, me and you.

 

 Rock, rock, body rock!

Rock, rock, body rock!

 

Clap your hands with your friends,

Clap your hands, one and two.

Clap your hands with your friends,

Clap your hands, me and you.

 

 Rock, rock, body rock!

Rock, rock, body rock!

 

Swing your knees, do it, please.

Swing your knees, one and two.

wing your knees, do it please,

Swing your knees, me and you.

 

Rock, rock, body rock!

Rock, rock, body rock!