Statystyki

  • Odwiedziło nas: 559149
  • Do końca roku: 187 dni
  • Do wakacji: -3 dni

Kontakt

Wrzesień 2021

TREŚCI PROGRAMOWE NA MIESIĄC WRZESIEŃ


1

- zachęcanie dzieci do nawiązania kontaktu z N. i pozostałymi dziećmi; wspomaganie dzieci przy pierwszych kontaktach – przedstawianie się imieniem oraz zapamiętywanie imion innych dzieci; zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu

- poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych oraz omówienie zasad poruszania się w przedszkolu; nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb.

- kształtowanie umiejętności rozumienia funkcji znaczków przedszkolnych; rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach; zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie

- rozwijanie orientacji w przestrzeni poprzez wprowadzenie pojęć: na górze, na dole, obok; zwracanie uwagi na odkładanie swoich rzeczy przy własnym znaczku

- kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych; zapoznanie z wyposażeniem łazienki oraz podawanie nazw przyborów toaletowych i określanie, do czego służą

2

- zapoznanie z nazwami kącików tematycznych oraz ich wyposażeniem, grupowanie przedmiotów według rodzajów

- wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami; kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za porządek w sali; budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się z nią

- wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: przepraszam, dziękuję, proszę; zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabaw

- rozumienie pojęć mały, duży; kształtowanie umiejętności rozpoznawania umówionych sygnałów i reagowania na nie

- poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie ogrodu przedszkolnego; czerpanie radości ze wspólnej zabawy

3

- rozwijanie orientacji w przestrzeni; próby posługiwania się określeniami: na, pod, obok, za; konstruowanie budowli z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków

- zapoznanie z pracą policjanta jako osoby, która dba o nasze bezpieczeństwo; rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie elementów w dostępnym zakresie

poznanie miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnię; układanie prostych rytmów z pasków białych i czarnych

- rozpoznawanie kształtu koła; posługiwanie się pojęciem koło; rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie

- wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń; rozwijanie spostrzegawczości słuchowej; -rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw pojazdów, które te dźwięki wydają

4

- rozpoznawanie i podawanie nazw części ciała; kształtowanie i wspieranie samodzielności dzieci w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych czynności higienicznych

- rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia; utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk

- rozpoznawanie i podawanie nazw przedmiotów służących do dbania o higienę osobistą; uczenie się wykonywania czynności samoobsługowych

- ćwiczenia mięśni narządów mowy – ćwiczenia logopedyczne; podawanie nazw i wskazywanie części twarzy; dostrzeganie różnic i podobieństw między twarzami

- uczenie się wykonywania czynności porządkowych; wdrażanie do odkładania zabawek na ich stałe miejsca; posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych

 

 

TREŚCI EDUKACYJNE

JĘZYK ANGIELSKI

WRZESIEŃ 2021

 

HELLO - CZEŚĆ

GOOD MORNING! - DZIEŃ DOBRY

GOODBYE! - DO WIDZENIA

WHAT’S YOUR NAME? - JAK MASZ NA IMIĘ?

 I’M … -JESTEM ..

MY NAME IS .. -  MAM NA IMIĘ …

 

 

“HELLO SONG”

(melodia “Panie Janie”)

 

HELO, HELLO,

HELLO, HELLO.

YOU AND ME, YOU AND ME.

LET’S HAVE FUN TOGETHER,

LET’S HAVE FUN TOGETHER.

ONE, TWO, THREE!

ONE, TWO, THREE!

 

“IF YOU’RE HAPPY”

 

IF YOU’RE HAPPY AND YOU KNOW IT,

CLAP YOUR HANDS.

IF YOU’RE HAPPY AND YOU KNOW IT,

CLAP YOUR HANDS.

 

IF YOU’RE HAPPY AND YOU KNOW IT,

THEN YOUR FACE  WILL SURELY SHOW IT.

IF YOU’RE HAPPY AND YOU KNOW IT ,

CLAP YOUR HANDS.

 

IF YOU’RE HAPPY AND YOU KNOW IT,

STOMP YOUR FEET.

IF YOU’RE HAPPY AND YOU KNOW IT,

STOMP YOUR FEET.

 

IF YOU’RE HAPPY AND YOU KNOW IT,

THEN YOUR FACE  WILL SURELY SHOW IT.

IF YOU’RE HAPPY AND YOU KNOW IT ,

STOMP YOUR FEET.

 

IF YOU’RE HAPPY AND YOU KNOW IT,

SHOUT “HURRAY!”

(HOO-RAY!)

IF YOU’RE HAPPY AND YOU KNOW IT,

SHOUT “HURRAY!”

(HOO-RAY!)

 

IF YOU’RE HAPPY AND YOU KNOW IT,

THEN YOUR FACE  WILL SURELY SHOW IT.

IF YOU’RE HAPPY AND YOU KNOW IT ,

SHOUT “HURRAY!”

(HOO-RAY!)

 

IF YOU’RE HAPPY AND YOU KNOW IT,

DO ALL THREE.

IF YOU’RE HAPPY AND YOU KNOW IT,

DO ALL THREE.

 

IF YOU’RE HAPPY AND YOU KNOW IT,

THEN YOUR FACE  WILL SURELY SHOW IT.

IF YOU’RE HAPPY AND YOU KNOW IT ,

DO ALL THREE.

 

 

 

SŁÓWKA:

DANCE - TAŃCZ

JUMP - SKACZ

SWING - KOŁYSZ

WAVE - MACHAJ

 

HOW ARE YOU? - JAK SIĘ MASZ?

FINE, THANK YOU. - DOBRZE, DZIĘKUJĘ.

 I’M SORRY - PRZEPRASZAM

PLEASE - PROSZĘ

 

 

Piosenka

“Dance and stop!”

 

Dance, dance, dance … and STOP!

Dance again … and STOP!

One more time … and STOP!

Dance, dance, dance … and STOP!

 

Jump, jump, jump to the sky,

jump, jump low, jump jump high!

Jump, jump, jump to the sky,

jump until you hear … STOP!

 

Dance, dance, dance … and STOP!

Dance again … and STOP!

One more time … and STOP!

Dance, dance, dance … and STOP!

 

Put your hands up in the air,

wave them right above your hair!

Put your hands up in the air,

Wave them until you hear … STOP!

 

Dance, dance, dance … and STOP!

Dance again … and STOP!

One more time … and STOP!

Dance, dance, dance … and STOP!

 

Now it’s time to hold your knees,

Swing them gently, do it please.

Swing them in, swing them out.

Swing them until you hear …. STOP!

 

Dance, dance, dance … and STOP!

Dance again … and STOP!

One more time … and STOP!

Dance, dance, dance … and STOP!

 

 

 

 

Słówka:

 

car - samochód

bike - rower

bus - autobus

plane - samolot

train - pociąg

door - drzwi

horn - klakson

wipers - wycieraczki

 

♫♪♫♪ The wheels on  the bus ♫♪♫♪

The wheels on the bus go round and round. Round and round. Round and round.

The wheels on the bus go round and round. Round and round.

 

The door on the bus goes open and shut. Open and shut. Open and shut.

The door on the bus goes open and shut. Open and shut.

 

The wipers on the bus go swish swish swish. Swish swish swish. Swish swish swish.

The wipers on the bus go swish swish swish. Swish swish swish.

 

The horn on the bus goes beep beep beep. Beep beep beep. Beep beep beep.

The horn on the bus goes beep beep beep. Beep beep beep.

 

The people on the bus go up and down. Up and down. Up and down.

The people on the bus go up and down. Up and down.

 

The babies on the bus go, “Wah wah wah. Wah wah wah. Wah wah wah.”

The babies on the bus go, “Wah wah wah. Wah wah wah.”

 

The mommies on the bus go, "Shhh shhh shhh. Shhh shhh shhh. Shhh shhh shhh."

The daddies on the bus go, "Shhh shhh shhh. Shhh shhh shhh.”