Statystyki

  • Odwiedziło nas: 332121
  • Do końca roku: 219 dni
  • Do wakacji: 31 dni

Kontakt

OGŁOSZENIE

  Dyrektor Przedszkola im.Jana Brzechwy w Małomicach informuje , że rozpoczyna się proces rekrutacji na wolne miejsca w przedszkolu na rok szkolny  2020/2021.    

Wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka rozpocznie się od 2 marca 2020r.  w Przedszkolu przy ul.B.Chrobrego.

Ostateczny termin składania wypełnionych przez rodziców / prawnych opiekunów dziecka wniosków wraz z załącznikami upływa  27 marca 2020 r                                                

 Weryfikacji będą poddawane kompletne dokumenty tzn. dokładnie wypełniony wniosek oraz załączniki do wniosku.

 

Regulamin Rekrutacji wraz z harmonogramem działań rekrutacyjnych będzie do wglądu w Przedszkolu  im.Jana Brzechwy w Małomicach oraz nastronie przedszkola www.ppmalomice.szkolnastrona.pl 

 

 Załącznik nr 1     do

           Zarządzenia nr 78/2020

   Burmistrz Małomic

  z dnia 15.01.2020

 

Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym     oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny   2020/2021 do Przedszkola im. Jana Brzechwy w Małomicach

LP

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

    

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

 

03.02.2020

 

28.02.2020

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola  wraz z dokumentami      potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

02.03.2020

 .                     27.03.2020 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola  i dokumentów potwierdzających      spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

30.03.2020

 

02.04.202020

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

 

15.04.2020

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

 

15.04.2020

 

30.04.2020

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

6.05.2020

6.

Postępowanie uzupełniające na wolne miejsce do przedszkola - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola  na wolne miejsca  wraz z dokumentami      potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

7.05.2020

14.05.2020

7.

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola  i dokumentów potwierdzających      spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

 

15.05.2020

 

19.05.2020

8.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

4.06.2020

9.

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

 

04.06.2020

 

12.06.2020

10.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

15.06.2020