Statystyki

  • Odwiedziło nas: 272664
  • Do końca roku: 105 dni
  • Do wakacji: 283 dni

Kontakt

OGŁOSZENIE

    Ogłoszenie o rekrutacji do    przedszkola na r.szk. 2019/2020

  Dyrektor Przedszkola im.Jana Brzechwy w Małomicach informuje , że rozpoczyna się proces rekrutacji na wolne miejsca w przedszkolu na rok szkolny  2019/2020.    

Wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka rozpocznie się od 4 marca 2019r.  w Przedszkolu przy ul.B.Chrobrego. Ostateczny termin składania wypełnionych przez rodziców / prawnych opiekunów dziecka wniosków wraz z załącznikami upływa 29 marca 2019 r                                                

 Weryfikacji będą poddawane kompletne dokumenty tzn dokładnie wypełniony wniosek oraz załączniki do wniosku.

 Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego dla dzieci już uczęszczajacych do przedszkola rozpoczyna się od 04.02.2019 do 28.02.2019

Regulamin Rekrutacji wraz z harmonogramem działań rekrutacyjnych będzie do wglądu w Przedszkolu   im.Jana Brzechwy w Małomicach oraz nastronie przedszkola www.ppmalomice.szkolnastrona.pl oraz na stronie fb

 

                         Załącznik nr 1  do

                              Zarządzenia nr 11/2019

                           Burmistrz Małomic

                                 z dnia 29 stycznia 2019 r.

 

Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny  2019/2020 do Przedszkola im. Jana Brzechwy w Małomicach

LP

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

 

04.02.2019

 

28.2.2019

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola  wraz z dokumentami   potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

04.03.2019

 .                     29.03.2019 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola  i dokumentów potwierdzających   spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

04.03.2019

 

05.04.2019

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

 

15.04.2019

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

 

15.04.2019

 

30.04.2019

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

6.05.2019

6.

Postępowanie uzupełniające na wolne miejsce do przedszkola - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola  na wolne miejsca  wraz z dokumentami   potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

7.05.2019

14.05.2019

7.

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola  i dokumentów potwierdzających   spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

 

7.05.2019

 

16.05.2019

8.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

6.06.2019

9.

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

 

06.06.2019

 

11.06.2019

10.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

14.06.2019