Statystyki

  • Odwiedziło nas: 583005
  • Do końca roku: 143 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kontakt

Spotkanie ze strażakami

W celu podniesienia wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznych zachowań oraz zapobiegania sytuacjom zagrażającym życiu w dniu 11.10. 2018 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielem Ochotniczej Straży Pożarnej z Lubiechowa.

W spotkaniu wzięli udział  grupa „Biedronki”, „ Leśne Skrzaty” „Muchomorki” i „Wesołe Misie”. Strażak przybliżył dzieciom, na czym polega jego praca  i przekazał cenne wskazówki, jak bezpiecznie zachować się w czasie burzy, wypadku, czy pożaru. Dzieci utrwaliły numery alarmowe 998 i 112 i dowiedziały się, w jakich okolicznościach należy wezwać straż pożarną. Okazało się, że praca strażaków nie ogranicza się wyłącznie do gaszenia pożarów. Straż pożarna pomaga ludziom podczas wypadków samochodowych i powodzi oraz prowadzi wiele innych działań, które służą ludziom i ich bezpieczeństwu. Interwencje te są bardzo niebezpieczne i wymagają niecodziennej odwagi. Nasz gość zaprezentował umundurowanie i ekwipunek strażaków. Dzieci  mogły przymierzyć specjalistyczny i jakże ciężki strój, w którym strażacy gaszą pożary. Największą atrakcję nasz gość zostawił na koniec. Przyniósł ze sobą fantoma  i zademonstrował profesjonalny pokaz ratownictwa medycznego. Dzieci zostali zapoznani z podstawowymi czynnościami w zakresie pomocy przedlekarskiej - oceną sytuacji i zabezpieczenia miejsca wypadku, oceną poszkodowanego i kontrolą czynności życiowych, wezwaniem pomocy, podstawami podtrzymywania życia (resuscytacja, reanimacja) i niedopuszczeniu do powstania dalszych powikłań do czasu przybycia lekarza lub karetki pogotowia ratunkowego. Strażak zaprezentował również podstawowe zasady postępowania w przypadku omdlenia, ataku padaczki, zawału, krwotoku, zranienia, zwichnięcia, złamania kończyny, oparzenia czy zakrztuszenia. Po prezentacji dzieci chętnie ćwiczyły wykonywanie czynności ratunkowych pod czujnym okiem naszego gościa. Dzieci wiedzą, że strażak to jeden z najbardziej odpowiedzialnych zawodów, a osobiste spotkanie z nim z pewnością przyczyni się do tego, że zdobyta wiedza podczas spotkania na długo pozostanie w naszej pamięci.