Statystyki

  • Odwiedziło nas: 560716
  • Do końca roku: 184 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kontakt

Drodzy Rodzice

Drodzy Rodzice

Zaczęliśmy nowy rok przedszkolny. Wasze dzieci są już w grupie 5-latków. Jesteśmy jeszcze w wakacyjnym nastroju. Dla niektórych dzieci powrót do przedszkola był od dawna oczekiwany, dla niektórych nie był jednak łatwy. Wspólnie staramy się, by czas pobytu w przedszkolu był pełen miłych doświadczeń. Poświęcamy wiele czasu na zabawy integrujące grupę , zachęcamy do udziału w zajęciach, rozmawiamy o emocjach , przypominamy sobie plan dnia wg którego działamy. Stworzyliśmy wspólnie nasz grupowy kodeks zachowań.

Niezwykle ważne jest aby przedszkolne zasady były spójne z tymi domowymi, gdyż prowadzi to do sukcesu wychowawczego.

W najbliższym tygodniu wyjeżdżamy na wycieczkę do Piotrowic „Z wizytą u Leśnego Skrzata”

W tym miesiącu szczególną uwagę poświecimy bezpieczeństwu w domu, w przedszkolu , na ulicy jak i na placu zabaw. Rozmawiać będziemy również o tym, że nie każdemu można ufać oraz w jaki sposób postępować w sytuacjach zagrażających życiu .Będziemy doskonalić znajomość przez dzieci dokładnego adresu zamieszkania oraz imienia ni nazwiska. Zachęcamy Was do rozmowy z dziećmi na podane tematy. Proponujemy także przygotowanie wspólnie z dzieckiem listy numerów alarmowych oraz do bliskich,która zawiśnie w widocznym miejscu i pomoże przedszkolakowi w razie nagłej potrzeby wezwać pomoc.

Będziemy doskonalić umiejętności matematyczne,takie jak klasyfikowanie czy segregowanie a także ważną umiejętność jaką jest motoryka mała czyli sprawność ręki, niezbędna w przyszłości do prawidłowego pisania. Poznamy pierwszą literę O i liczbę 1 . Aby pomóc dzieciom w zapamiętaniu nowej litery, zachęcamy do wspólnych zabaw np. w wyszukiwanie i kolorowanie liter O w gazetach a także szukanie słów rozpoczynających się, zawierających w środku i na końcu głoskę O