• Odwiedziło nas: 169243 osób
 • Do końca roku: 162 dni
 • Do wakacji: WAKACJE!!! dni
Sobota, 2017-07-22
Imieniny:
Magdaleny, Mileny

Jan Paweł II Konkurs

Jesteś tu: » Strona główna » Bieżące ogłoszenia » Jan Paweł II Konkurs

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA

       

 

Cele konkursu:

 1. Przypomnienie oraz pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości i  osobowości bł. Jana Pawła II.
 2. Przygotowanie się do wielkiego wydarzenia jakim będzie kanonizacja bł. Jana Pawła II.
 3. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.
 4. Podniesienie rangi konkursu poprzez udział wielu podmiotów oraz integracja środowisk, którym bliska jest osoba bł. Jana Pawła II.
 5. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Małomice.    
 2. Kategorie wiekowe uczestników:

1)      kategoria I: dzieci w wieku przedszkolnym i klasa 0,

2)      kategoria II: klasy I, II, III szkoły podstawowej,

3)      kategoria III: klasy IV, V, VI szkoły podstawowej,

4)      kategoria IV: klasy szkoły gimnazjalnej.

 1. Format pracy: na kartonie lub papierze A4, A-3.
 2. Technika wykonania: dowolną techniką plastyczną (płaską, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy itp., z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem); ze względów praktycznych i organizacyjnych prace przestrzenne (rzeźby oraz kompozycje plastyczne) nie będą oceniane.
 3. Dzieci samodzielnie, ale oczywiście pod opieką dorosłych – nauczycieli, instruktorów lub rodziców przedstawiają osobę bł. Jana Pawła II   z dowolnego okresu jego życia. Mile widziane będą prace ilustrujące papieskie podróże, spotkania i nauczanie.
 4. Każda praca musi być opisana na odwrocie według schematu:

1)      imię i nazwisko,

2)      kategoria wiekowa (klasa),

3)      tytuł pracy,

4)      nazwę i adres szkoły.

 1. Prace oceni jury powołane przez organizatorów, które będzie oceniać je pod kątem:

-          nawiązanie do tematu pracy,

-          pomysłowość,

-          estetykę wykonania,

-          wyraz artystyczny,

-          samodzielność,

-          kompozycję.

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu.
 2. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 24 kwietnia 2014r. o godz. 900 w Bibliotece Publicznej                        w Małomicach.
 4. Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Bibliotece Publicznej w Małomicach oraz na stronach internetowych współorganizatorów.

Terminy: Prace należy dostarczyć do 31 marca 2014 roku do Biblioteki Publicznej w Małomicach, ul. Piastowska 7, w godzinach otwarcia biblioteki             tj. od 1100 – 1900 (pon. – pt.)

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 68 376 90 58.

Uwagi organizatorów:

 1. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).
 2. Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę.
 3. Prac konkursowych nie należy podklejać ani oprawiać.
 4. Prace zrolowane, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, dostarczone po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 5. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania                i nieodpłatnego reprodukowania.           
 6. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Podanie danych osobowych jest jednocześnie wyrażeniem zgody na ich opublikowanie.
 7. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.
 8. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na udział dziecka w konkursie (oświadczenie można otrzymać w placówkach organizatorów konkursu).

Zasady przyznawania nagród:

 1. Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja.
 2. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody i dyplomy:

-          w każdej kategorii wiekowej przewidziane są nagrody za zajęcie I, II, III miejsca,

-          organizator przewiduje przyznawanie wyróżnień.

 1. Postanowienia komisji są ostateczne i nieodwołalne.
 2. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wyłonionych laureatach i zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród.