• Odwiedziło nas: 185949 osób
  • Do końca roku: 38 dni
  • Do wakacji: 211 dni
Czwartek, 2017-11-23
Imieniny:
Adeli, Felicyty

Ogłoszenie

Jesteś tu: » Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2017-2018 » Ogłoszenie

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SKŁADANIA DEKLARACJI O KONTYNUACJI WYCHOWANIA

PRZEDSZKOLNEGO PRZEZ DZIECI JUŻ UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA


Dzieci już uczęszczające do przedszkola w roku szkolnym 2016\2017 będą

przyjmowane na nowy rok szkolny 2017/2018 automatycznie, na podstawie

składanych przez rodziców/prawnych opiekunów - najpóźniej do 24

stycznia 2017 r. t.j na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji na wolne

miejsca , pisemnych deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania

przedszkolnego ,

Niezłożenie w tym terminie pisemnej deklaracji będzie uznawane za brak

woli rodziców , by dziecko uczęszczało do tego przedszkola w roku

szkolnym 2017/2018

Druki deklaracji do pobrania u nauczycielek grup.

Złożenie wypełnionej deklaracji u nauczycielek grup .