• Odwiedziło nas: 161368 osób
  • Do końca roku: 277 dni
  • Do wakacji: 86 dni
Środa, 2017-03-29
Imieniny:
Marka, Wiktoryny

Wzór upowaznienia do odbioru dziecka z przedszkola

Jesteś tu: » Strona główna » Dla rodziców » Wzór upowaznienia do odbioru dziecka z przedszkola

 

 

 

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola przez osoby niebędące prawnymi opiekunami dziecka

 

Upoważniamy ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................,

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

 

legitymującej się dowodem tożsamości ...........................................................................................

 

do odbioru naszego dziecka .................................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

w terminie .............................................................

 

 

 

 

(data, czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

 

 

Upoważnienie może dotyczyć jednej lub kilku wskazanych osób (np. pełnoletniego rodzeństwa, babć, sąsiadki).

Każda zmiana osoby (osób) upoważnionych do odbioru dziecka wymaga odrębnego upoważnienia.